صدور حکم اعدام برای یک متهم در تهران

یک متهم در تهران از بابت اتهام قتل، توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک این استان به اعدام محکوم شد.

هرانا به نقل از رکنا، یک متهم به قتل در تهران، به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، ۱۳ آبان سال ۹۸ رسیدگی به پرونده قتل نوجوان ۱۷ ساله ای به نام ابوالفضل یوسفی، بر اثر اصابت چاقو  در جریان زورگیری آغاز شده و در ادامه متهمان شناسایی و بازداشت شدند.

در پی اعتراف دو متهم و شکایت اولیای دم، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. در جلسه دادگاه پدر و مادر ابوالفضل به عنوان اولیای دم تقاضای اعدام متهم را مطرح کردند.

در ادامه جلسه، قاضی زالی رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران، اتهامات متهم ردیف اول اعم از؛ مباشرت در قتل عمدی، مباشرت در سرقت مسلحانه و سرقت اموال مقتول را به وی تفهیم کرد.

سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: ۳۰ سال سن دارم و قبل از دستگیری در بلورسازی کار می کردم. روز حادثه قرص خورده بودم و حال خوبی نداشتم. دوستم به نام مجید برای اینکه کمی حالم بهتر شود پیشنهاد کرد با موتور در خیابان دور بزنیم. از محل زندگی خودمان یعنی اسلامشهر تا خانی آباد آمدیم. یکدفعه مجید چشمش به پسری افتاد که داشت به آرامی در کوچه قدم می زد و گوشی موبایلش دستش بود و انگار داشت بازی می کرد. مجید گفت گوشی اش را بزنیم و با موتور نزدیک او رفتیم. من می خواستم گوشی را از دستش بکشم اما او مقاومت می کرد، نفهمیدم چه شد که از جیبم چاقو برداشتم و به او چند ضربه زدم. بعد هم گوشی را برداشتیم و فرار کردیم.

متهم افزود: من قرص خورده بودم و حالم دست خودم نبود. تلو تلو می خوردم. ناراحتی اعصاب دارم و آن روز می خواستم خودکشی کنم چون از اختلاف و درگیری با خانواده خودم خسته شده بودم. شاید اگر آن روز با مجید همراه نمی شدم این اتفاق نمی افتاد. گوشی قاپی پیشنهاد مجید بود. او هم مثل من با خانواده اش اختلاف زیادی داشت و برای همین مدتی بود در خانه ما زندگی می کرد.

سپس مجید به عنوان متهم ردیف دوم در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت: من اتهامم را قبول ندارم. روز حادثه همراه دوستم نبودم. من به موادمخدر اعتیاد دارم و روز حادثه در محله خودمان دنبال موادمخدر بودم.

در نهایت قضات حاضر دادگاه متهم ردیف اول را از بابت اتهام قتل، به اعدام محکوم کردند.Share: