صدور حکم قطع دست یک متهم در ارومیه

یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه توسط دادگاه کیفری یک این شهر به قطع چهار انگشت دست راست و رد اموال محکوم شده است. حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.

هرانا، بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲ دادگاه کیفری یک آذربایجان غربی در تاریخ ۷ مردادماه امسال صادر و به وی ابلاغ شده است، آرش علی اکبری از بابت اتهام “شانزده فقره سرقت حدی” به قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند و رد عین اموال و در صورت فقدان عین به رد مثل با قیمت اموال مسروقه محکوم شده است.

یک منبع نزدیک به آقای علی اکبری در خصوص آخرین وضعیت پرونده این زندانی به هرانا گفت: «آقای علی اکبری نسبت به صدور این حکم اعتراض کرده و پرونده این او جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است.»

Share: