صدور حکم وحشیانه قصاص بینایی کامل دو چشم یک زن در خراسان

قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در حکمی  رای به قصاص بینایی کامل دو چشمان زن جوانی دادند که در اقدامی ظرف حاوی اسید را روی صورت همسرش ریخته بود.

به گزارش روزنامه خراسان، ماجرای این حادثه هولناک از شهریور سال 93 زمانی فاش شد که مرد 33 ساله ای با سر و صورت و پیکری سوخته به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا  مشهد انتقال یافت.

خراسان نوشت : شعبه پنجم دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی، پس از مشورت‌های قضایی و با استنادات دقیق قانونی و شرعی، رای به قصاص بینایی دو چشم متهم دادنــد به گونه ای که حدقه چشمان بماند. چـرا که قضات دیـوان عالی کشور دیگر بخش های رای صادرشده را تایید کرده بودند. 

این حکم در دیوان عالی ایران قابل فرجام خواهی است.

Share: