کارگران گروه ملی فولاد اهواز طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه دست به اعتراض زدند. آنها در برابر استانداری خطاب به مقامات حکومت فریاد زدند. صندلی شما خواهد لرزید! بر سر شما خواهیم کوبید! این خشم فروخورده کارگران به‌ستوه آمده را به روشن‌ترین صورت به گوش مسئولان دولتی رساند. اعتراضی که همچنان ادامه دارد و می‌رود تا گوش‌‌های بسته را باز کند.

بر سر شما خواهیم کوبید! سخنان کارگران گروه ملی فولاد

کارگران در آخرین تجمع خود در برابر استانداری از بی‌اعتنایی مقامات استانداری و مدیریت فولاد به خشم آمدند.

با طی ۳ روز اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز در برابر استانداری، هیچ مقامی برای پاسخگویی به آنها حاضر نشد. در آخرین تجمع در برابر استانداری خوزستان، یکی از کارگران به نمایندگی از سایر همکارانش گفت: «این دنیا هم بهشت است هم جهنم. جهنمی دارید برای خودتان درست می‌کنید! این حرف مرا گوش کنید!  این صدای گرفته تمامی ما کارگران است. ما گرسنه نیستیم! ما بدبخت نیستیم! ما حرام‌خوار و رانت‌خوار نیستیم. ببینید چه بلاهایی بر سر شما خواهد آمد! ببینید و خواهید دید! این روزها خواهد آمد و صندلی شما خواهد لرزید! و بر سر شما خواهیم کوبید!

آنها ۳ روز دست به اعتراض و راهپیمایی زدند اما دولت رئیسی و مقامات و مسئولان زیر دست او خود را به نشنیدن زدند. حکومت با سوءاستفاده از اعتراضات قانونی و صنفی کارگران تصمیم دارد با وقت گذرانی آنها را خسته کنند. اما کارگران گرسنه بعد از سال‌ها صبر و انتظار چیزی در سفره ندارند که با آن شکم گرسنه خانواده و فرزندان خود را سیر کنند. دزدان و اختلاس‌گران نجومی با چنبره بر قدرت و پول و ثروت ملت، همچنان به چپاول خود مشغولند.

ولی به نظر می‌آید روزهای دولت رئیسی و حاکمیت ولی فقیه به‌عنوان دزد اصلی حقوق کارگران و فرودستان ایران به سیاهی نزدیک می‌شود!