صندوق بین‌ المللی پول : کسری شدید بودجه ایران برای امسال و سال آینده

آخرین گزارش صندوق بین‌ المللی پول از کسری شدید بودجه ایران در سال جاری و سال آینده سخن به میان آورده است. در این گزارش آمده است که کسری بودجه عمومی ایران در سال جاری (۹۸) ۸درصد و برای سال آینده (۹۹) نیز برابر ۸.۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

صندوق بین‌ المللی پول ، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری، حدود ۴۵۸.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. سقف درآمد حاصل از صادرات نفت و مشتقات آن برای امسال معادل ۱۳۷ تریلیون تومان در نظر گرفته شده‌ است. این مبلغ با فرض صادرات روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت تعیین شده‌ است.

زنگنه، وزیر نفت روحانی در مهرماه اعلام کرد که درآمدهای نفتی ایران ۵۰ میلیارد دلار کاهش داشته ‌است.

انتظار می‌رود که نفت خام ایران از ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز که یک سال پیش صادر می‌کرد، در سال جاری و آینده به ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

اما گزارش‌هایی هم منتشر شده  که نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر کل صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

پیشتر صندوق بین‌ المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۹.۵ درصد منفی پیش‌بینی کرده بود. برخلاف گفته‌های مقامات ایرانی که مدعی رشد مثبت اقتصادی هستند، این صندوق بین‌المللی، رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال جاری را ۴.۲ درصد منفی و در بخش نفتی نیز ۲۸.۳ درصد منفی ارزیابی کرده است.

  • تنزل رشد اقتصادی ایران به منفی ۹.۵ درصد در پیش‌بینی صندوق بین‌ المللی پول

صندوق بین‌ المللی پول همچنین در پیش‌بینی خود آورده است که کل صادرات نفتی و غیرنفتی ایران از ۱۰۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۶۰.۳ میلیارد دلار در سال جاری (۱۳۹۸) و ۵۵.۵ میلیارد دلار در سال آینده (۱۳۹۹) تنزل یابد.

واردات ایران نیز که امسال با افت ۱۳ میلیارد دلاری درگیر است، برای سال آینده با ۲ میلیارد دلار کمتر از سال جاری به ۷۱.۷ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

Share: