به گزارش شبکه تلویزیونی دانمارک ماتیاس تسفایه، وزیر مهاجرت به یک کمیته پارلمانی احضار شده تا به سوالات نمایندگان درباره « آزار فیزیکی یک پناهجوی ایرانی کرد» در زمان استرداد و اخراج از دانمارک توضیح بدهد.

در روزهای گذشته ویدئویی توسط سازمان مردم نهاد «ترامپولین هاوس» منتشرشد که در آن این پناهجوی کرد که مادر سه فرزند است را می بینیم که روی زمین در مقابل اخراج از کمپ پناهندگان مقاومت می کند. او در این ویدئو مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و پس از بازداشت ابتدا به قرارگاه پلیس منتقل می شود. «ترامپولین هاوس» مدعی است که برای مقابله با مقاومت این زن، به او داروی آرامبخش تزریق کرده اند.

این ویدئو در کمپ پناهندگی «آونستروپ» گرفته شده است و در آن ۴ نفر این زن را روی زمین نگاه داشته و سر او را بروی سنگفرش گرفته اند. این زن بوضوح می لرزد. مردی لباس شخصی سعی می کند از داخل خودرو دستبند و پابندی می آورد تا بوسیله این زن را از تحرک بازدارند.