فاکس‌نیوز به نقل از دیده‌بان سازمان ملل گزارش داده که یک گروه ناظر سازمان ملل بر این احتمال تاکید کرده که افغانستان تحت کنترل طالبان شاید بتواند در ماه اکتبر کرسی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را کسب کند.
هیلل نویر؛ مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل گفته‌است که طالبان در یک قدمی دسترسی به کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار دارند.
هیلل نور افزوده‌است: «دولت سابق افغانستان کنترل نمایندگی دایمی سازمان ملل را به دست دارد؛ اما اگر کمیته اعتبارنامه این سازمان، سهیل شاهین، فرد معرفی‌شده از سوی طالبان را به عنوان سفیر افغانستان در سازمان ملل بپذیرد، افغانستان تحت سلطه طالبان برای دسترسی به کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل نزدیک‌تر می‌شود.»
فاکس نیوز گفته‌است که با توجه به عضویت ایران، چین، کوبا و ونزویلا، حضور اعضای غیردموکراتیک و دیکتاتور در شورای حقوق بشر سازمان ملل چیز جدیدی نیست.
سازمان ملل هنوز سهیل شاهین را به عنوان سفیر افغانستان در این سازمان نپذیرفته و نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل است.