بر پایه یک دستور تازه که توسط طالبان صادر شد، اشتغال زن‌ها، در همه «سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی» ممنوع اعلام شده‌است.

طبق گزارش‌های رسیده از افغانستان، وزارت اقتصاد طالبان، با ارسال نامه‌ به همه موسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان، تذکر داده‌است که تا زمان صدور «اطلاعیه بعدی» اشتغال همه کارمندهای زن که در بخش‌های گوناگون کار می‌کنند، باید متوقف شود.

در نامه برشمرده هشدار داده شده‌است که در صورت «تعلل» در تطبیق این دستور، مجوز موسسه خاطی توسط «وزارت اقتصاد» لغو می‌شود.

در متن دستوری که اعلام‌شد، ذکر شده که اخیرا شکایت‌هایی جدی در مورد رعایت نکردن حجاب اسلامی و سایر قوانین در موسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی، گزارش شده‌است.