ظلم مضاعف به رانندگان شرکت واحد با عدم استخدام راننده جدید و اجبار به اضافه کاری خارج از ظرفیت

به دلیل کمبود راننده، ناشی از عدم استخدام راننده جدید، مدیریت ناکارآمد شرکت واحد، با ظلم مضاعف به رانندگان شرکت واحد آنها را مجبور به اضافه‌کاری خارج از ظرفیت می‌نماید.

بنا بر گزارش رسیده از رانندگان خط یک بی‌آرتی، مسئولین ناحیه غرب این سامانه، با توجه به کمبود راننده، برای به وجود نیامدن خلاء در خط، رانندگان را با انواع روش‌ها تحت فشار قرار می‌دهند که روزانه ۴ ساعت در شیفت مخالف خود اضافه‌کاری کنند.

مطابق قانون‌ کار، اضافه‌کاری برای کارگران اختیاری است و هیچ کارگری را نمی‌توان مجبور به اضافه‌کاری کرد؛ علاوه بر این، در شهر شلوغی مانند تهران، آن هم با اتوبوس دو کابین و زیاد بودن مسافر، می‌بایست راننده کاملا سرحال و هوشیار باشد؛ در غیر این صورت ریسک سوانح و تصادفات به شدت افزایش می‌یابد و برای راننده و شهروندان خطرآفرین خواهد بود.

از سال ۸۵، با توجه به اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین با توجه به اعتصابات و اعتراضات رانندگان و کارگران شرکت واحد، مدیریت کلان شهر تهران و مسئولان کشور، برای جلوگیری از اعتصابات مشابه، سراسیمه و با سرعت واگذاری شرکت واحد به بخش خصوصی را شروع کردند.

بنابر این، با بازخرید انگیزشی رانندگان و واگذاری اتوبوس‌های کهنه به آنان، همچنین راه‌اندازی چند شرکت خصوصی تا آن جا که توان داشتند خطوط شرکت واحد را خصوصی‌سازی کردند؛ در طول ۱۵ سال گذشته نیز تعداد زیادی از رانندگان به مرور بازنشسته شده‌اند و امروز به طور محسوسی شرکت واحد با کمبود راننده مواجه شده است.

بخش خصوصی ایجاد شده نیز با توجه به این که طوری برنامه‌ریزی شده بود که شرکت واحد و شهرداری تهران کمترین تعهدات مالی را نسبت به رانندگان داشته باشد، از سال دوم خصوصی‌سازی خطوط شرکت واحد، سوءمدیریت و ناکارآمدی در آن به چشم می‌خورد.

رانندگان بخش خصوصی با درآمد ناچیز و عدم پذیرش هیچ تعهدی از سوی شرکت واحد، در قبال آنان خیلی زود توان خود در ارائه خدمات مطلوب را از دست دادند و با درآمد ناچیز و هزینه‌های سنگین اتوبوس، با مشقت زندگی می‌کنند.

در این میان مسافران نیز از وضع اتوبوس‌ها و زمان طولانی حرکت‌شان، از واگذاری خطوط به بخش خصوصی بسیار ناراضی هستند.

پس از ۱۵ سال هم اکنون شرکت واحد در خطوط ملکی خود با کمبود شدید راننده مواجه شده است و از طرفی اتوبوس‌های واگذار شده به رانندگان با توجه به توضیحات داده شده تا حدی فرسوده شده‌اند که نمی‌توانند در خطوط کار کنند و رانندگان هم پولی برای تعویض اتوبوس‌ها‌یشان با اتوبوس جدید ندارند.

علاوه بر همه این موضوعات بایستی به اعتراضات و اعتصابات رانندگان بخش خصوصی در چند سال اخیر و روند رو به رشد آن نیز اشاره کرد.

مدیریت ناکارآمد شرکت واحد بایستی بپذیرد که اقدامات صورت گرفته در ۱۵ سال گذشته سبب به وجود آمدن وضعیت وخیم کنونی شده است و با استخدام راننده جدید در شرکت واحد، همچنین استخدام رانندگان بخش خصوصی در شرکت واحد، خطوط اتوبوسرانی را به صورت مستقیم خود اداره کند.

Share: