عدام مصطفی سلیمی را محکوم میکنیم، زندانی سیاسی، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد!

مصطفی سلیمی زندانی سیاسی که به جرم ارتباط و عضویت با احزاب اپوزیسیون کردستان ایران در سال ۱۳۸۲ دستگیر و بعد از تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری با انواع فشارهای وحشیانه و بدون مرخصی در شورش اخیر زندان سقر موفق به فرار شد. پس از گذشت ۱۰ روز از فرار به دست نیروهای نظامی کردستان عراق به دست قاتلان جمهوری اسلامی تسلیم شد تا امروز صبح اعدام شود. یکی از علل اعدام این فعال آزادیخواه و برابری طلب، اتهام طراحی فرار زندانیان و شورش در زندان شقز بود. این اقدام حکومت در جهت حفظ فیزیکی این فعال سیاسی بوده است.

اعدام مصطفی سلیمی را شدیداً محکوم می‌کنیم. اعدام وی درحالی اجرا میشود که تعداد زیادی از فعالین دانشجویی در زندان به سر میبرند و نه تنها در شرایط کرونایی کنونی به مرخصی فرستاده نمی‌شوند، بلکه شاهد احکام جدید صادر بر آنان نیز هستیم.

در کنار تعداد زیاد فعالین دانشجویی، دانشجویان معترض دستگیر شده در خیزش آبان ماه ۹۸ نیز در ردیف بعدی اعدام های سیاسی بدست حکومت قاتلان و جانیان قرار دارند. سعید تمجیدی، امیر حسین مردای و محمد رجبی تنها سه دانشجوی معترض و محکوم به اعدام به دلیل بیان مطالبات مشترک جامعه در جهت رسیدن به آزادی و برابری هستند.

ما ضمن محکوم کردن احکام صادره و رفتار ارتجاعی‌ حکومت جمهوری اسلامی در قبال فعالین سیاسی و دانشجویی و همچنین صادر و اجرا کردن احکام قرون وسطایی و ضد انسانی، خواستار محکومیت بین المللی عاملین و آمرین احکام اعدام بر فعالین آزادی خواه و برای طلب هستیم. در شرایط کنونی که کرونا به همکاری جمهوری اسلامی عامل قتل عام زندانیان و فعالین دربند است، خواهان فوری مرخصی تمامی فعالین و زندانیان هستیم. خواست نهایی ما آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی فعالین دربند است.

کرونا 

کروناویروس 

زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد 

جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

دانشگاه_سنگر_آزادی_و_برابری

Share: