عدم اجرای طرح طبقه بندی برای کارگران موقتی پتروشیمی و شکایت کارگران

شکایت کارگران پتروشیمی بندر خمینی نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی برای کارگران موقتی پتروشیمی

با وجود وعده و وعیدها، کارگران موقتی پتروشیمی از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای رسیدن به حقوق خود خبر می‌دهند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت مدعی است برای کارگران قرارداد موقت که جزو کارگران شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب می‌شوند، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرایی شده است، اما کارگران قرارداد موقت پتروشیمی بندر خمینی این موضوع را رد می‌کنند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان شامل قانون کار می‌شود و با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی کارگران، مزد شغل و مزد سنوات شامل آنها می‌شود. این موضوع در متن قانون کار مورد توجه قرار گرفته است، اما کارگران قرارداد موقت منطقه آزاد پتروشیمی بندرخمینی نسبت به اجرا نشدن این طرح اعتراض دارند.

روابط عمومی وزارت نفت مدعی است که طرح طبقه‌بندی مشاغل در منطقه آزاد پتروشیمی بندرخمینی اجرا شده است؛ اما کـارگران قرارداد مـوقت از اجرا نشدن آن خبر داده‌اند و برای رسیدن به حقوق خود شکایت کرده‌اند.

به گفته کسری نوری، مدیر روابط عمومی وزارت نفت، کـارگران قرارداد مـوقت که از نیروهای انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حساب می‌آیند، طرح طبقه‌بندی مشاغل برای آنها به اجرا درآمده است.

وی کارگران که زیرمجموعه بخش‌های واگذار شده هستند را بی‌ارتباط با وزارت نفت عنوان کرده است و از جمله کارگران قراردادی هستند که نسبت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل معترض می‌باشند.

یکی از کارگران در این باره می‌گوید:

«طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کـارگران قرارداد مـوقت اجرا نشده است، در حالی که کارگران پیمانکار نیز بایستی از این موضوع برخوردار باشند.»

وی در ادامه افزود: «براساس ماده ۵۰ قانون کار، موضوع عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ضایع شدن حقوق خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.»

لازم به یادآوری است که وزیر نفت وعده داده بود که فروردین ماه ۹۹ طرح طبقه‌بندی مشاغل را در منطقه آزاد پتروشیمی بندرخمینی به اجرا درآورد، اما با گذشت یک سال این طرح در رابطه با کـارگران قرارداد مـوقت به اجرا در نیامده است.

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *