عدم تخصیص سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی بومهن، رودهن و پردیس

عدم تخصیص سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی بومهن، رودهن و پردیس در حالی صورت می‌گیرد که سربازرس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از عدم بیمه ۱۵۰۰ کارگر ساختمانی در این سه شهرستان خبر می‌دهد.

هادی کریمی، سربازرس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بومهن، رودهن و پردیس در این باره می‌گوید: «در شرایطی که ۱۵۰۰ کارگر ساختمانی این سه شهرستان بیمه ندارند و سربازرس نیز برای ۷۵۰ نفر از این کارگران حق بیمه صادر و به شعبه تامین اجتماعی ارسال کرده است، اما سهمیه‌ای برای این حوزه در نظر گرفته نشده است.»

وی افزود: «سازمان تامین اجتماعی پس از عید سال ۹۹، تنها ۳۰۰ سهمیه بیمه به رودهن اختصاص داده است، اما اکنون که برای این ۳۰۰ سهمیه اقدام کرده‌ایم، اداره کل امور شهرستان‌ها و شعبه تامین اجتماعی همکاری نمی‌کنند.»

کریمی در ادامه به دستگاه‌هایی که در حل مسائل کارگران کمک کرده‌اند، اشاره کرده و می‌گوید: «شعب سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه پردیس، رودهن و بومهن، در هر زمان که مراجعه کرده‌ایم آماده صدور کارت مهارت فنی و حرفه‌ای برای کارگران بوده‌اند.»

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی رودهن، پردیس و بومهن افزود: «کارت مهارت فنی پیش‌نیاز کارگران ساختمانی برای برخورداری از حق بیمه است، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به شکلی برخورد می‌کند که کارت مهارت فنی و حرفه‌ای دیگر بی‌ارزش شده است.»

Share: