عدم پرداخت حقوق و حق بیمه هزاران کارگر شرکت ملی حفاری ایران

منابع کارگری در شرکت ملی حفاری ایران از عدم پرداخت حقوق و حق بیمههزاران کارگر این شرکت طی ۶ ماه گذشته خبر می دهند.

روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۹۹، رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران درباره عدم پرداخت حقوق و حق بیمه هزاران کارگر شرکت ملی حفاری ایران با بیان این که ما ۱۶ هزار نیروی پیمانکاری داریم، گفته است: «مشکل به وجود آمده ناشی از انتخاب پیمانکار و مناقصات وتدوین قرار است.»

با این که کارگران در شرکت ملی حفاری ایران از عدم پرداخت ۶ ماه حقوق و حق بیمه خود خبر می‌دهند، جهانبخش راهداری ضمن تاکید بر این که سازمان هیچ‌گونه مشکل مالی ندارد، مدعی است که اولویت شرکت ملی حفاری، منابع انسانی است و حتی یک ماه هم حقوق به تاخیر نیفتاده و به تمامی تعهدات عمل شده است.

وی در رابطه با حقوق کارگران گفت: «طی هفت ماه گذشته مشکلی بابت پرداخت حقوق کارگران نداشته‌ایم، بیمه کارگران نیز مربوط به حساب مشترک با سازمان تامین اجتماعی است و اکنون مشکلی از این بابت هم نداریم.»

با این که ۲۵۰۰ کارگر در شرکت ملی حفاری ایران بیمه نیستند، اما رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران در یک تناقض‌گویی به این موضوع این چنین پاسخ می‌دهد: «تمام افراد تحت بیمه شرکت ملی حفاری نیستند و از خدمات پیمانکاران مختلفی استفاده می‌شود، اما به هر حال اکنون مشکل آنها حل شده است.»

راهداری به این موضوع اشاره نمی‌کند کارگرانی که تحت بیمه نیستند چگونه مشکل‌شان مرتفع شده، در حالی که خودشان از عدم پرداخت ۶ ماه حق بیمه خبر می‌دهند.

جهانبخش راهداری در حالی که پیش از این گفته بود طی هفت ماه گذشته مشکلی بابت پرداخت حقوق کارگران نداشته‌ایم و حتی یک ماه هم حقوق کارگران به تاخیر نیفتاده است، اما باز در جای دیگر وقتی مورد سوال رسانه‌ها قرار می‌گیرد، پاسخ متناقضی داده و می‌گوید: «پرداخت حقوق ۶ ماه گذشته در دو بخش انجام می‌شود که حقوق سه ماه دوم را آبان پرداخت خواهیم کرد.»

رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران در جای دیگری از اظهاراتش، صحت خبر منابع کارگری از عدم پرداخت ۶ ماه حقوق و حق بیمه هزاران کارگر در این شرکت این‌گونه برملا می‌شود که بنا به گفته‌های خودش می‌گوید: «طی ماه جاری حقوق کامل به اضافه تعدیل حقوق سه ماهه اول را پرداخت خواهیم کرد» با بیان چنین تناقضاتی مشخص می‌شود که حتی سه ماه اول حق و حقوق کارگران نیز پرداخت نشده است.

واقعیت این است که علاوه بر کار اجباری بدون حقوق و استثمار کارگران، از بابت اعتراض کارگری نیز صدای آنها را خفه کرده و با انواع تهدیدات از جمله اخراج و بیکاری، حق هر اعتراضی از هزاران کارگر گرفته شده است.

Share: