عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران کارگاه قطار شهری اهواز پس از دو سال

با گذشت بیش از یک سال از متوقف شدن فعالیت قطار شهری اهواز هنوز مطالبات مزدی کارگران بیکار شده این پروژه عمرانی پرداخت نشده است.

کارگاه قطار شهری اهواز از اسفند ماه سال ۹۷، به دلیل آن چه از سوی پیمانکار مشکلات مالی خوانده شده، تعطیل است و از آن زمان تاکنون هیچ بخش عمده‌ای از مطالبات مزدی کارگران بیکار و شاغل در این واحد کارگاهی پرداخت نشده است.

بنابه گفته کارگران پروژه قطار شهری اهواز، مطالبات آن‌ها مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ می‌شود که بخش کمی از این مطالبات پرداخت شده و بخش زیادی از آن باقی مانده است.

یکی از کارگران قطار شهری اهواز در تشریح مطالبات خود و همکارانش گفت:‌ «تعدادی از کارگران قطار شهری اهواز، برای دریافت مطالبات مزدی خود به اداره کار شکایت کرده‌اند و گروهی دیگر ترجیح داده‌اند به صورت توافقی به امید بازگشت به کار مطالبات خود را دریافت کنند.»

وی ادامه داد:‌ «کارگرانی که شکایت کرده‌اند، تا مشخص شدن وضعیت مطالبات مزدی خود باید منتظر رأی نهایی اداره کار بمانند. دیگر کارگرانی که شکایت نکرده‌اند نیز تنها بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.»

به گفته وی، آخرین پرداختی این گروه از کارگران، مربوط به اسفند ۹۸ می‌شود که کارفرما به حساب ۱۲۰ نفر از کارگران حراستی، مبلغ ۲۴ میلیون تومان واریز کرد و به حساب شمار دیگری که تعدادشان حداقل است، مبلغ ۱۵ میلیون تومان واریز کرده است.

طبق اظهارات این کارگر، حدود ۱۲۰ نفر از کارگران شاغلی که هنوز رابطه کاری آن‌ها با پیمانکار قطع نشده، از سال ۹۷ منتظر پرداخت مطالبات خود هستند.

به گفته یکی دیگر از کارگران، مطالبات هر کارگر به صورت میانگین مبلغی حدود ۱۰۰ میلیون تومان است؛ در عین حال همه کارگران بیکار شده و شاغل، به دنبال آغاز فعالیت کارگاه هستند.

او با بیان اینکه بیکاری کارگران قطار شهری اهواز، تبعات اجتماعی زیادی در برخواهد داشت، در خاتمه اظهار کرد:‌ «ماه‌هاست پیگیر پرداخت مطالبات مزدی خود از مسئولان هستیم؛ اما شاهد اتفاق خاصی نبودیم. شراطی اقتصادی سال جدید سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق‌ها بیشتر ما را تحت فشار قرار می‌دهد.»

Share: