عراق از ایران به سازمان ملل شکایت کرد

به گزراش شفقنا این منابع عراقی اعلام کرده اند عراق از آنچه موشکباران پایگاه های آمریکایی در این کشور است است به عنوان موشکباران اراضی عراق یاد کرده و به همین دلیل از ایران به سازمان ملل شکایت کرده اند.

Share: