علیرغم صدور قرار وثیقه؛ تداوم بازداشت چهار کارگر مجتمع هفت تپه

کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه، با وجود تعیین قرار وثیقه، همچنان در بازداشت بسر می برند. به گفته فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران هفت تپه، قرار وثیقه تعیین شده به آنان ابلاغ نشده و بدون اطلاع و از طرف آنان به قرار صادره اعتراض شده است. یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری روز پنجشنبه ۸ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و روز شنبه ۱۰ آبان به زندان فجر دزفول منتقل شدند.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه، با وجود تعیین قرار وثیقه، همچنان در بازداشت بسر می برند.

در این گزارش به نقل از فرزانه زیلابی وکیل مدافع این کارگران بازداشتی آمده است: “قرار تأمین کیفری برای هر کدام از کارگران بازداشتی، قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی بود. کارگران اعلام نمودند به هیچ وجه به این قرار اعتراض نزده بودند. بنابراین در یک روند جعلی، پرونده آن ها در پروسه اعتراض قرار گرفت تا کارگران زمان بیشتری در بازداشت نگه داشته شوند”.

فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه پیشتر از عدم ابلاغ قرار وثیقه تعیین شده به آن ها، خبر داده بود.

یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری روز پنجشنبه ۸ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شدند و روز شنبه ۱۰ آبان پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان فجر دزفول منتقل شدند. 

اسماعیل بخشی فعال کارگری طی یادداشتی با اعلام خبر اعتصاب غذای چهار کارگر بازداشتی، علت اعتصاب آنان را اعتراض به تداوم بازداشت و عدم رسیدگی به پرونده آنها در دادگستری شوش، عنوان کرد.

Share: