علی رمضانی پاچی، فعال محیط زیست؛ درباره غارت خاک و تخریب محیط زیست توسط عوامل حکومتی می‌نویسد: «اینجا روستای خیرآباد نکاست. وقتی مسئولین باهم زد وبند می‌کنند و خاک می‌فروشند».

«آب منطقه‌ای، فرمانداری، منابع طبیعی همه در خاک برداری دخیل هستند و جالبه جناب آقای دادستان هم به این منطقه تشریف بردند و پس از توقف کوتاهی مجددا خاک برداری آغاز شد».

رمضانی در ادامه می‌نویسد: «می‌گویند استاندار محترم یکی از سرداران بزرگ را مامور این کارها کرده» و خطاب به فرد گمارده شده می‌گوید: «سردار، در بیست کیلومتری کاخ استانداری این جنایت اتفاق می‌افتد»!

این فعال محیط زیست، درباره گزارش تهیه شده از غارت خاک کشور و عدم پخش آن در صداوسیما می‌گوید: «جالبه این فیلم توسط صدا وسیما ضبط شد، اما مدیرکل شجاع مازندران اجازه پخش ندادند».