فاجعه کودکان زباله گرد

شناسایی ۱۲۰ کودک کار زباله گرد در منطقه سه تهران

کاظم کمالی نسب معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۳ تهران از اجرای طرح “ناظران سلامت کودک” خبر داد و گفت: “از نیمه دوم مرداد ماه تاکنون، تعداد قریب به ۱۲۰ مورد از زباله گردی کودکان زیر ۱۸ سال در سامانه ثبت شده است.”

به گفته وی، طرح “ناظران سلامت کودک” با هدف ارتقا و حفظ سلامت کودکان و کاهش زباله گردی در شهر تهران از طریق منع به کار گیری کودکان زیر هجده سال در فرآیند جمع آوری پسماند توسط پیمانکاران اجرا می‌شود.

این طرح در حالی اجرا شده است که پیشتر ضحی امیری مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: «طرح ساماندهی کودکان کار در سطوح مختلف، کرامت انسانی کودکان را نقض و حقوق آنها را نادیده می‌گیرد. به گواه کودکانی که در مراکز ساماندهی حضور دارند، آنان یا با توسل به زور و قوه قهریه سوار ماشین شده‌اند یا با وعده دادن یک غذای گرم و لباس.»

اما آنچه روشن است  وجود ابن همه کودک که برای سیر کردن شکم دنبال زباله ها هستند، جان خود را به خطر می‌اندازند و بدون هیچ سر پناهی ویل می‌گردند یک فاجعه انسانی است. این حق کودکان نیست. دولت موظف است به بهترین شکل ممکن زندگی و امنیت کودکان را فراهم و تضمین کند

مسئول مستقیم این فاجعه انسانی جمهوری اسلامی است. در این نظام کودک نه بعنوان انسان مستقل بلکه وسیله و ابزاری بیش نیست.

باید به این وضعیت خاتمه داد  و در درجه اول با اعتراض و مبارزه خود در دفاع این کودکان جمهوری اسلامی وادار کرد که معیشت و امنیت آنها را تضمین کند.

اما این آخر کار نیست برای نجات همه کودکان، برای تصفیه حساب کامل با تمام  ظلم و ستمی که نمونه بارزش همین کودکان است، بر جامعه روا می‌شود باید سریعتر جنبید، متحد شد و ابن حکومت ضد کودک، ضد زن و ضد انسان را برای همیشه از روی کره زمین جارو کرد.

Share: