حتما اگر اخبار را کمی فراتر از خبرهای رسانه‌های جریان اصلی دنبال کرده باشید اظهارات متعدد نژادپرستانه و راسیستی مقامات دولتی و سیاسی کشورهای غربی را شنیده‌اید. مابه‌ازای مادی این اظهارات البته تاکنون موجب تراژدی‌های مضحکی شده‌اند از قبیل حذف کورس داستایوفسکی در یکی از دانشگاه‌های ایتالیا، عدم پذیرش دانشجویان روس در یکی از دانشگاه‌های فنلاند شرقی، عدم عرضه‌ی ودکا در برخی میخانه‌ها، حذف آثار آندری تارکوفسکی از لیست دویست و پنجاه فیلم برتر تاریخ سینما در سایت آی.ام.دی.بی، اخراج هنرمندان و ورزشکاران روس، عدم پذیرش بیماران روس و بلاروسی در یکی از بیمارستان‌های مونیخ، ممنوعیت حضور گربه‌های روسی در فستیوال جهانی گربه‌ها، حذف تیم‌های ورزشی روسی از رقابت‌های جهانی و نظایر آن که البته برخی بعد از اعتراضات متعدد پس گرفته شدند اما به اندازه‌ی کافی ذهنیت فاشیستی‌ای را که در اعماق اروپای «آزاد» رشد کرده است، برملا کردند.
اکنون این ویدئو که در یک کلاس زبان سوئدی در مالمو گرفته شده به خوبی نشان می‌دهد که چگونه رویکردها و اظهارات فاشیستی، تبعات مادی خودش را در زندگی مهاجران و پناهجویان غیرسفید و غیراروپایی نشان می‌دهد و چگونه موجب شده آن فاشیسم ویرانگری که در اعماق وجود اروپا رشد کرده بود حالا امکان عرض اندام بیابد.
در این صحنه‌های دهشت‌آور معلم زبان سوئدی از یک زن مهاجر مسلمان می‌خواهد معادل سوئدی آلت تناسلی مردانه را با صدای بلند تکرار کند و بر سر او فریاد می‌زند و او را در جمع تحقیر می‌کند. زمانی هم که با اعتراض یک مهاجر دیگر روبه‌رو می‌شود در کلاس را می‌بندد و از خروج او جلوگیری می‌کند. به این ترتیب نژادپرستی، راسیسم و فاشیسم از معلم کلاس زبان سوئدی نگهبان اردوگاهی می‌سازد که به راحتی و در صورت تصویب «قانون» می‌تواند مهاجران را روانه‌ی اردوگاه‌های مرگ کند و بر سر آنها فریاد بزند.