همزمان با هفتاد و چهارمین روز خیزش انقلابی در ایران، اعتراض و اعتصاب در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. روز گذشته علاوه بر اعتصاب کامیونداران که ابعاد گسترده تری گرفته، در بسیاری از دانشگاه ها نیز اعتصاب و تجمع ادامه داشته و در چند شهر نیز اعتراضاتی صورت گرفت. علیرغم محدودیت های شدید اینترنتی تصاویر تازه ای از اعتراضات در سنندج بعد از سرکوب خونین کردستان، منتشر شده است. یک فرمانده بسیج در گفتگو با مزدوران رسانه ای حکومت فاش کرده اعتصاب عمومی به مناسبت سالگرد قیام آبان ۹۸ در ۲۱ استان کشور موفقیت هفتاد تا صددرصدی داشته است. امشب تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم آمریکا قرار می گیرد و انتظار می رود که حوادث تازه ای را در خیابان های تهران رقم بزند. سی ان ان فاش کرده سپاه پاسداران فوتبالیست ها را تهدید کرده خانواده ی آن ها را مورد شکنجه و خشونت قرار خواهد داد.