فراخوان برای تجمع هشت_مارس حمايت و شركت “تمامی کارگران،

معلمان، پرستاران، مربیان پیش‌دبستانی، بازنشستگان، دانشجویان ،زنان خانه‌دار و  همه‌ی فعالان  از روز جهانى  هشتم مارس
«زنان ایران سال‌هاست در چنبره‌ی انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها گرفتار آمده‌اند، قوانین نابرابر در ازدواج، طلاق،
ارث و … كه از زنان شهروندانی درجه دو ساخته‌است.
زنان در برابر خشونت خانوادگی و آزار خیابانی از هیچ حمایت قانونی‌ای برخوردار نیستند.
هر بار به بهانه‌ای حق مالکیت بر بدن‌هایشان نادیده گرفته می‌شود؛
گاه با حجاب_اجباری ، گاه با ایجاد محدودیت و ممنوعیت در دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری و …» بیکاری در میان زنان  دوبرابر بیکاری مردان است و زنان تحصیل‌کرده را نیز بیش از سایر زنان در بر می‌گیرد.

این تجمع قرار است ساعت ۱۱ تا ۱۲ روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند (۸ مارس) مقابل وزارت کار برگزار شود.
روز_جهانی_زن

Share: