فراخوان به تجمع بزرگ و سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران

فراخوان به تجمع بزرگ و سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران کشور در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت

بازنشستگان و مستمری بگیران کشور که در طول سال‌های گذشته حقوقشان پایمال شده است، تجمع اعتراضی بزرگ و سراسری را برای روز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام نموده‌اند. این فراخوان، توجه همه بازنشستگان و مستمری بگیران کشور را به این واقعیت جلب نموده‌ است که تجمع روز یکشنبه و روزهای پس از آن بایستی برگزار گردد. اگرچه دست‌های مشکوکی اعلام نموده‌اند که تا بعد از انتخابات نباید تجمعی گذاشته شود، اما این دستها همان دست‌هایی هستند که تا کنون برعلیه منافع بازنشستگان عمل نموده‌اند.

قابل توجه اینکه، پس از فراخوانی که از جانب بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری برای تجمع در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت اعلام گردید، گروهی بر آن شده‌اند که با بهانه «فصل انتخابات»، مانع برگزاری این تجمعات گردند.

ادعای لغو شدن تجمع بازنشستگان یکی توطئه کثیف با اهداف سیاسی است

در اطلاعیه نهایی بازنشستگان که روز ۲۴ اردیبهشت منتشر شده است، توجه همه بازنشستگان و مستمری بگیران کشور را به این واقعیت جلب نموده است که؛ استیفای حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، فقط با پیگیری و حضور قدرتمند در صحنه میسر است. موضوع لغو شدن تجمعات بازنشستگان که از جانب برخی عنوان گردیده است، یک توطئه کثیف و هماهنگ شده با اهداف سیاسی است. در آخرین اطلاعیه بازنشستگان آمده است که:

«همه شما عزیزان می‌دانید که مطالبات ما ربطی به انتخابات و این جناح و آن جناح ندارد. اگر بخواهیم تا تمام شدن انتخابات دست روی دست بگذاریم، حداقل تا ۶ ماه دیگر کسی به داد ما نخواهد رسید. زیرا تا دولت جدید بخواهد تشکیل شود و جا بیفتد، چندین ماه طول خواهد کشید. اضافه بر آن، تورم نیز در جای خودش باقی نخواهد ماند و گرانی روی گرانی افزوده خواهد شد. پس، ابدا به این صداهای مشکوک گوش نخواهیم داد. چنین خواسته‌های انحرافی ابداً در راستای منافع ما نیست و نباید به آن میدان دهیم.

کانونهای بازنشستگی باید حامی بازنشستگان باشند

فراخوان بازنشستگان، از همه کانون‌های بازنشستگی، مصرانه می‌خواهد که تمامی تلاش خود را در مسیر احقاق حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بکار گیرند. در اطلاعیه اضافه شده است که؛ ما بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری، هیچ تشکر و قدردانی از هیچ مسئولی نداریم. در همین رابطه، به کلیه همکاران عزیز یادآوری می‌شود که هوشیار باشند. هرکس در تجمعات ما بخواهد از هرکسی با هر عنوانی بخواهد تشکر کند، از ما نیست. زیرا همین مسئولین بوده‌اند که با سیاست‌های غلط و بی‌کفایتی خود، وضعیت ما را به اینجا کشانده‌اند. صندوق بازنشستگان را به تاراج برده و ما را بخاک سیاه نشانده‌اند.

فراخوان بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حداقل بگیران ، بازماندگان و از کارافتادگان تامین اجتماعی

Share: