فراخوان تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و بازنشستگان فولاد

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در ادامه تجمعات اعتراضی قبلی خود از سر گرفته می‌شود.

 بازنشستگان و مستمری بگیران برای پیگیری خواسته‌ها و مطالباتشان، برای ساعت ۱۰.۵ صبح یکشنبه ۶ تیرماه فراخوان دادند. آنان در فراخوان خود اعلام کرده‌اند محدودیت برگزاری تجمع که در دوران انتخابات اعلام شده بود، به پایان رسیده است. بنابر این یکشنبه‌های اعتراضی‌شان را از سر می‌گیرند. این تجمعات در تهران در برابر سازمان تامین اجتماعی و در شهرستان‌ها در برابر ادارات این سازمان برگزار خواهد شد.

خواسته‌ها و مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

در فراخوان تجمع سراسری بازنشستگان بر مطالبات فوری خود تاکید کرده‌اند. مطالباتی همچون:

متناسب‌سازی حقوق‌ها، بازگشت دادن از کار افتادگان و بازمانندگان مانند قبل در گروه حداقل‌بگیران برابر با ماده ۱۱۱. در نظر گرفتن حق عائله‌بندی برای خانم‌های بازنشسته و از کارافتادگان و کسانی که بدلیلی همسر طلاق دادند و یا همسرشان فوت کرده است.

همچنین بر پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه خود تاکید کرده‌اند.

دیگر خواسته‌های اعلام شده و سراسری بازنشستگان:

ـ اجرای کامل همسان‌سازی و افزایش حقوق‌ها به بالای ۱۲ میلیون

ـ درمان و تحصیل رایگان برای همه و داشتن حق مسکن

ـ پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و حق تشکل، تجمع و اعتراض

ـ واکسیناسیون سراسری و رایگان برای  همه مردم

این مطالبات بارها در تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی عنوان شده است. در قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها مطالبات خود را فریاد زده و بر بنرهای اعتراضی‌شان نقش بسته است.

یک خواست فوری بازنشستگان آزادی اسماعیل گرامی همکار بازداشتی آنها می‌باشد. وی از ۱۴ فروردین بخاطر اعتراض برای همین مطالبات در زندان است. بازنشستگان خواستار لغو احکام صادر شده برای وی و بسته شدن پرونده امنیتی او و همه زندانیان سیاسی هستند.

تجمع سراسری بازنشستگان فولاد همزمان با بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

گفتنی است که در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۶ تیرماه، تجمع بازنشستگان صندوق فولاد نیز برگزار می‌شود. این تجمع در تهران، در برابر دفتر مرکزی صندوق فولاد و در سایر شهرها و استان‌ها، در برابر دفاتر صندوق‌های بازنشستگی فولاد برگزار خواهد شد.

اعتراض این کارگران نسبت به جدول همسان‌سازی حقوق‌ها و محرومیت از خدمات رفاهی تعیین شده می‌باشد. این خدمات رفاهی در آیین‌نامه استخدامی فولاد آماده است که هم اکنون از مواردی همچون درمان محروم شده‌اند و وضعیت زندگی اسفناکی دارند.

مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و فولاد، خواست همه مردم است. از این رو بایستی از مبارزات آنها به شکل وسیع حمایت و پشتیبانی نمود.

Share: