فراخوان سراسری: ۸ مارس روز جهانی زن

روز مبارزاتی در خدمت به تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهایی مان!

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی جهانی‌مان، روز صف‌آرائی‌مان در مقابل سیستم سرمایه داری- امپریالیستی مردسالار حاکم بر جهان و همه مرتجعین رنگارنگ که زنان و بدن شان را به اسارت گرفته اند، در راه است. روز مبارزه مان در خدمت به تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهایی‌مان در راه است. روزی که می‌تواند میلیون‌ها زن را زیر پرچم شکستن زنجیر هزاران ساله‌ی ستم بر زن در کنار هم قرار دهد.

خشونت بر زنان ابعاد جهانی هولناکی به خود گرفته و در هر ثانیه صدها زن جان خود را در اثر خشونت های سازمان یافته از دست می دهند. در این شرایط ضروری است که زنان سراسر جهان جبهه مبارزاتی خود را به وجود آورده و گسترش دهند. جبهه‌ی زنان آگاه و متشکل، جبهه‌ی مبارزه علیه هر شکلی از خشونت علیه زنان، جبهه‌ی مبارزه علیه همه بنیادگرایان مذهبی و نیروهای واپس‌گرا در سراسر جهان، جبهه‌ی مبارزه علیه جنگ طلبی و تجاوزهای نظامی و اشغال‌گری، جبهه‌ی مبارزه علیه همه‌ی قدرت‌های سرمایه‌داری – امپریالیستی مردسالار که با هم‌دستی زن‌ستیزان اسلامی و غیراسلامی، نظم جهنمی خود را در جهان گسترده‌اند و میلیون‌ها انسان را درکام مرگ، فقر و فلاکت و آواره‌گی فرو برده‌اند.

این واقعیت را باید در نظر داشت که بدن زنان در همه جا از کشورهای پیشرفته و “مدرن” امپریالیستی گرفته تا کشورهای عقب نگاه داشته شده، به ابژه جنسی بدل شده است. مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری جدا از مبارزه زنان در کشورهای غربی علیه سکسیسم نیست. بدن زنان به عنوان کالای جنسی به غنیمت گرفته شده است. مبارزه زنان در هر گوشه ای از جهان برای رهایی از این انقیاد، بخشی انکار ناشدنی از مبارزه همه زنان در سراسر جهان است.

به ایران نگاه کنیم ، زنان ایران پس از 41 سال مبارزه و مقاومت، امروز و در شرایط کنونی در صف مقدم مبارزه درجهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، یکی از زن ستیز ترین رژیم های جهان قرار دارند. زنانی که با مبارزه تعرضی خود در لغو حجاب اجباری در اماکن عمومی، قلب رژیم تئوکراتیک را نشانه رفته وفصل جدیدی از مبارزه را آفریده اند. زنانی که در خیزش ها و مبارزات گوناگون، شدت تنفرشان از رژیم جمهوری اسلامی، در فریادهای خشمگینانه شان در سراسر ایران و جهان طنین افکنده است.

ما فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران در هشت مارس روز جهانی زن، می خواهیم صدای هزاران هزار زنی باشیم که امروزه  درمبارزات گوناگون علیه رژیم جمهوری اسلامی، با جسارت و نقش آفرینی، مرگ را تحقیر کرده اند. می خواهیم به همه زنان و نیروهای آزایخواه و مترقی اعلام کنیم که تضاد آشتی ناپذیر اکثریت زنان با رژیم جمهوری اسلامی به نقطه ی اوج خود رسیده و اولین قدم در جهت کسب رهایی زنان، تنها و تنها با سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی رقم می خورد. تقویت این مبارزه از جانب فعالین و تشکلات زنان و همه نیروهای آزادیخواه و مترقی در سراسر جهان، به پیشروی جنبش جهانی زنان در رفع ستم جنسیتی یاری خواهد رساند.

در هشت مارس، روز جهانی، شما فعالین، سازمان ها و تشکلات حامی آزادی و رهایی زنان می توانید در  رسا کردن صدای زنان ایران در افکار عمومی با ما همراه شوید و علاوه بر آن با درج نامتان در ذیل این فراخوان از مبارزه مشترک مان حمایت کنید.

کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

لندن – انگستان

زمان: شنبه 7 مارس 2020 ساعت 12:00

مکان: Oxford Street- Selfridges

نزدیکترین ایستگاه قطار: Marble Arch

*************************************************

برمن- آلمان

زمان: 8 مارس 2020 ساعت 13:00

مکان: Gotheplaz, 28203 Bremen

نزدیکترین ایستگاه قطار:  Theater am Goetheplatz

بروکسل – بلژیک

زمان :یکشنبه 8 مارس 2020 ساعت 14 تا 17.30

مکان :Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles,Belgium‌

تلفن تماس: :  32486595617 +

فرانکفورت – آلمان

زمان: شنبه 7 مارس 2020 ساعت 14.00

مکان: Kaisersack Frankfurt Hauptbahnhof

آمستردام -هلند

زمان:  یک شنبه ۸ مارس2020 / ساعت 12:00

مکان تجمع آکسیون:  میدان دام آمستردام  

آدرس سالن ادامه مراسم بعد از آکسیون:

Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam / om 16:00

ساعت شروع برنامه: 16:00

استکهلم- سوئد

زمان: یکشنبه 8 مارس 2020 ساعت 13.00

مکان : SergelstorgMot NorraBantorget

شب همبستگی مشترک در گرامیداشت روز جهانی زن:

زمان: 6 مارس 2020 ساعت 18.00

مکان: Akselsbarge  Tb

هانوفر- آلمان

زمان: یکشنبه 8 مارس 2020 ساعت 14.00

Am Hauptbahnhofمکان: 

**************************************************

برای تماس با ما می توانید باایمیل زیر تماس بگیرید:

Karzar.zanan.2016@gmail.com

در همبستگی :

سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)

شورای همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران

روند سوسیالیستی کومه له

مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان-ایران)

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – انگستان

Share: