فراخوان عمومی !

به : سندیکاهای کارگری در سراسر جهان به : نهادهای مدافع حقوق کارگران به : همه تشکل های مدافع حقوق شهروندی

توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!

رژیم اسلامی ایران که در تمامی دوره سیاه حاکمیت چهل ساله خود به بیرحمانه ترین روش ها تشکل

های مستقل کارگری، توده ای، مدنی و اصولاً هر نوع تشکل مستقل را سرکوب نموده، اکنون با توسل

به سندیکا سازی فرمایشی و نقشه های شوم منزوی کردن سندیکاهای مستقل و رزمنده، توطئه دیگری

برای درهم شکستن تشکل های مستقل کارگری را آغاز کرده است.

ازجمله به دنبال سفر موفقیت آمیز نمایندگان سندیکای شرکت واحد به اروپا و اعلام حمایت اتحادیه های بزرگ و کنفدراسیونهای کارگری اروپائی از مبارزات آنها در دفاع از حقوق کارگران و حفظ استقلال تشکل خود

، دستگاه های امنیتی رژیم اسلامی همراه با تشکل های وابسته به رژیم نظیر

شورای اسلامی کاردر همکاری با برخی از عوامل خود فروخته تلاش می کنند تا یک سندیکای

دست ساز فرمایشی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از اولین

سندیکاهای مستقل کارگری ایران در سالیان جدید است، ایجاد کنند. همین تلاش ها در مورد سندیکای

کارگران نیشکر هفت تپه نیز شروع شده است. ایجاد کانال جعلی و پخش اخبار کاذب از سوی این

کانال ها و اختلاف انداختن میان فعالین کارگری با هدف منزوی کردن سندیکاها نیز حلقات دیگری در

زنجیر این توطئه هستند. فعالین و حامیان سندیکاهای نامبرده که تشکل های کارگری اصیل و مبارز

هستند علیرغم پیگرد، زندان، شکنجه و فشارهای طاقت فرسا بر خانواده هایشان برای منافع کارگرانی

که نمایندگی آن ها را بر عهده دارند مبارزه کرده و همواره به عدم وابستگی و استقلال کامل این تشکل

های متعهد بوده اند.

با اوج یابی مبارزات بخش های وسیعی از مزد و حقوق بگیران به ویژه پس از خیزش دی ماه گذشته،

باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق

بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و

متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق

بگیران دفاع کنیم!

ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج

سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار عمومی مسئول ومترقی، با افشاء این توطئه رژیم

جمهوری اسلامی به توانمندی هر چه بیشتر جنبش مزد وحقوق بگیران ایران یاری رسانید.

امضاها

الف:

آذر معتضدیآرسن نظریان ( مترجم و نویسنده) – آرش امجدیآرمان پویاآمادور نویدی (فعال

سیاسی و رسانه ای) – آرش کمانگر(فعال سیاسی و رسانه ای)- ابراهیم آوخابوالقاسم شمسیابراهیم پویانابراهیم دینخواهابوالحسن عظیمیاحسان حقیقی نژاداحسان ثابت( فعال اتحادیه کارگری)- احمد بناساز نوریاحمد خزاعیاحمد سعیدیاحمد نائینیاحمد نویناحمد مقیمیاحمد شکوهیاردشیر مهردادارژنگ بامشاداردشیر نظریآذرفارسیاسماعیل فتاحیاصغر ایزدیاصغر زین الدیناصغر نصرتیاکبر دیلمی (کارگر کارخانه )- اقبال بیژن زادهاکبر مرادیانیاکرم کوهساری مرندالیاس سلطانی اسکیامیراصغری (فعال سیاسی)- امیرجواهری لنگرودیامیرعلی متولیایمان مهدیزادهایرج حیدریایرج زارعایرج مصداقی (فعال حقوق بشر و

زندانی سیاسی سابق)

ب:

بابک عمادباقر ابرهیم زادهبهروز برومندبهروز خبازبهروز دهقانیبهروز سورنبهروز عارفیبهروز فراهانیبهروز نظریبهروز پیله ور(فعال سیاسی و رسانه ای) – بهرنگ زندی

بیژن سعید پوربهزاد بارخدائیبهنام چنگائیبهرام رحمانی

پ:

پروانه بکاپروانه حاجیلو(فعال سیاسی و زندانی سیاسی دهه شصت) – پریسا امجدیپروین ریاحیپروین حسینیپرویز داورپناهپرویز جواهریپرویز میرمکریپتی محمد بلوچپیروز زورچنگ

ت:

تهمینه بقائی

ثریا چیت ساز

ث:

ج:

دکتر جان الفتی( سوئد) – جعفر حسین زاده (فعال کارگری و مدنی)- جلال نادریجمشید صفاپوردکتر جواد قدسیجواد اسکوئیجمیله ندائیجمشید مهر

چ:

چنور محمدیچنور مکیچیا رحیمی ح:

ح ریاحیحسن حسامحسن عزیزیحسن فقیهیحسن نایب هاشمحسن نادریحسین سعدیحسین شکوهمندحسین فردوسیحسین نقی پورحسین مقدم( مدافع جنبش رادیکال کارگری)-

حسین جویندهحمزه عظیمیحمید آذرحمید موسوی پور اصلحمید پور قاسمیحمید نوروزیحمید نوبریحمید نوشادیحمید شجاع زیباحمید سلطانیحمید سیاح

خ:

خلیفه موسوی

د:

داریوش ارجمندیداود احمدلودلیر سفیدی

ر:

رزا دیارروزا رحیمیرویا دیناروندرسول شوکتیرحیم استخریرضا بی شتاب(شاعر) –

رضا بهرنگرضا برومندرضا پایارضا چیتسازرضا سپید رودیرضا رئیس دانارضا مهاجررضا رحیمیرشید دیلمنرفعت رنجبران لنگرودیروبن مارکاریان

ز:

زانیار فاتحی

ژ:

ژاله سهند( فعال سیاسی)

س:

سارا مولویستار رحمانیسحر صباسروش قازاریاندکتر سعید رهنما ( محقق و استاد دانشگاه یورک) – سعید تقویسعید نقره کارسعید محمدی (فعال سیاسی)- سوسن شهبازیسوسن بنیانیسیما ریاحی لنگرودیسیمین مردوکسیاوش میرزایی( شاعر) –سیاوش کارسازسیامک

انصاریسیامک جهانبخش ( فعال سیاسی)- سیامک موئد زاده (فعال کارگری) – سودابه صالحیسیرانوش مرادیانسیروس بینا ( استاد اقتصاد و عضو شورایعالی اقتصاددانان پشتیبان صلح و امنیّت) – سهیلا لیندهورست

ش:

شاهین کاظمیشایان شیخیدکتر شجاع الدین اعتمادی(استاد دانشگاه)- شروین رها– – دکتر شکور بابا زادهشورش محمدیشهاب بخشائیشهاب برهانشهاب شکوهی (فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق) – شهناز غلامیشهلا عبقریشهلا مسافرشهین پویاشهین نوروزی

ص:

صادق افروزصدیق جهانی( فعال کارگری)- صفار ساعد ( فعال سیاسی)

ع:

عالم جوادی(فعال سیاسی) – عسکر شیرین بلاغیعزیز عارفیعصمت طالبیعلی اشرفعلی بلوچعلی پیچگاه( فعال کارگری) – علی مبارکی(فعال کارگری نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان)- علی رسولیعلی خدریعلی دروازه غاری( فعال سیاسی و استاد دانشگاه) – علی دماوندیعلی فیاضعلیرضا حیدریعلیرضا کیا (فعال سیاسی)- عالیه ضیاییعمر مینائیعیدی

نعمتی (شاعر)

غ:

غلام عسکری بختیاری (فعال کارگری درتبعید)- غلامرضا غلامحسینیغلام حسن پیریائی

ف:

فریبا ثابتفرشید غفاریدکتر فرشید فریدونی (استاد رشته ی علوم سیاسی و مدیرپژوهش جنبش های اجتماعی ایرانو سایتآرمان و اندیشه“)- فرهاد بشارتفرهاد دانشورفرامرز رفیعیفریدا سهرابیانفریده برازندهفروغ اسدپورفیروزه رادفیروزه رمضانزادهفرخ قهرمانیفرهنگ

طاولیفرهنگ قاسمیفریدون شهنی ارزانیفرید اخلاقی

ک:

کامبیز گیلانیکاوه دادگریکیخسرو پرویز

گ:

گلناز غبرایی

ل:

لقمان ویسی

م:

مانوئل اسماعیلی( فعال با سابقه جنبش سندیکائی)- مازیار واحدیمسعود راد فرمحسن ضیاییدکترمحمد حسین یحیاییمحبوبه مشگینمحمد رضا روحانی( وکیل دادگستری)- محمدرضا شالگونیمحمد تجلیجو لنگرودیمحمد محبی (زندانی سیاسی سابق) – محمد حسامیمحمد خسرویمحمد تقی سیداحمدی( فعال کارگری) – محمد دلبریانمحمد هادی امینیانمحمود عسگری (فعال سیاسی)- محسن رضوانیمرتضی افشاری (فعال کارگری)- مریم اسکوییمریم امانیمریم عظیمیمریم محسنیمریم درویشیمنوچهر سلطانیانمنوچهر رادین( نویسنده ، کارگردان و بازیگر تاتر) – منوچهر یاوریمجتبی نظریمجید احمدیمجید دارابیگیمجید مشیدی(فعال سیاسی تبعیدی)- میلا مسافرمینا اخگرمینو ایرانیمینو میرانیمهر انگیز دابوییمهرداد کریمی

هامهدی استعدادی شاد(نویسنده)- مهرداد باباعلیمحمد فارسی

ن:

نادر خلیلی (نویسنده)- نادرفولادیناصر رحمانی نژادناصر پیشروناصر غفرانی( بازیگر مدرسه موش ها و تاتر کودکان) – ناصر جوهریناصر مصلحتیندا صوفیهندا نوآورنسرین احمدی (فعال اتحادیه پرستاران)- نقی ریاحی لنگرودینجف روحینگار محسنینرگس شریفینصرالله

قاضینوید مومنینیکی میرزایی (شاعر) ه:

هادی رحیمیهادی میترویهنریک میناسهوشنگ دیناروندهوشنگ سپهر ی:

یاسمین میظر(هیئت تحریریه نشریه کریتیک ؛ پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد) –یاشار فاتحییوسف آبخونیوسف هیرکانیان ( فعال سیاسی)- یعقوب حبیبی

نهادها :

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس انجمن فرهنگیاجتماعی اندیشهگوتنبرگ / سوئد انجمن مهرگانگوتنبرگ

اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی جنبش کارگری چگوارا کانون اندیشه کپنهاگ کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید

کانون همبستگی با کارگران ایرانگوتنبرگ کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ فرانکفورت کانون همبستگی با جنبش کارگری ایرانهانوفر کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا صفحه فیس بوکیبرای اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسممجموعه عصر آنارشیسم نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران (غرب آلمان)

رسانه ها:

رادیو پیام کانادا سایت علیه ستم جنسیتی

http://rahekaregar.com/feministi

سایت اتحاد کارگری

http://etehad-k.com

سایت لجور

http://www.lajvar.se

سایت سازمان راه کارگر

http://www.rahekaregar.com/

سایت رضا بی شتاب

سایت اشتراک ووردپرس

سایت سیاسی ، خبری خاوران

https://khawaran.wordpress.com

سایت سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

http://www.rahekargar.net

سایت احترام آزادی وبلاگ اندیشه

وبلاگ اخگر

سایت مجید مشیدی

سایت روشنگری

http://roshangari.info

سایت برای آزادی

http://barayeazadi.com

سایت گزارشگران

http://www.gozareshgar.com

امضا ها ادامه دارد:

در صورت موافقت با متن لطفاً امضاء پشتیبانی خود را برای فهرست دوم ، به آدرس زیر ارسال کنید:

farakhan062018@gmail.com

http://andishegbg.blogspot.se

ا

Share: