فردا مقابل مدیریت ! در اعتراض به هتاکی به همکاران عزیز عرب!

فردا لطفا همه همکاران از بخش های مختلف حضور داشته باشند. دوستان غیر عرب باید بیشتر از همه جواب این جافرپور و عوامل اسدبیگی رو بدن. چون ما متحدیم و اجازه نمیدیم به همکارامون توهین بشه. مسعود کثیف مثلا عربه و جافرپور جاسوس و لات مثا لره! نه نیستن..اینها انسان نیستن. همکاران لر و عرب و بختیاری فردا دست به دست هم اعتراض میکنیم.

همکاران عزیز غیرنیشکری هم فردا مانند امروز داخل شرکت میان و مقابل مدیریت خواهند بود.

کل شواغیل هفت تپه، من جمیع الاقسام و من جمیع الاقوام ( اخواننا العرب، لر، بختیاری و …) نتحد لمحاربه الفساد و الاستثمار و سنستعید وطننا هفت تپه

سنستمر اجتماعات و اعتصاباتنا لاعاده الشرکه الی الدوله

نتحد جمیعا فی انسجام تام استجابه لاکاذیب 

نحن نطرد اسدبیگی المحتل من ارض هفت تپه الشریفه

ماکو فرق بین عربی و لری و بختیاری و دزفولی، های السوالف بعد طالعه من عدنه و المهم هو عملنا و کلنا شواغیل و عمال نرتزق من مائده وحده

طبعا نتحد دائما و نحقق آمالنا و اهدافنا بایدینا و نعرف انه: (لا یلدغ المومن من حجر مرتین) 

بعد های الفتن ما راح تنسینا اهدافنا

احنه نرید رجوع الشرکه کلها تحت نظر الدوله و تطلع من ایدی اسدبیگ و رستمی النجسه و لهذا ابد ما راح نخرب اتحادنا

الذی یحچی بالفتنه و العداوه بین الطوایف و الشواغیل و اقسام الشرکه ماله غیره و شرف

فردا- مقابل دفتر مدیریت- دیدار همه ما

زنده باد هفت تپه – زنده باد اتحاد

پیام همکاران

فوری- فوری تجمع اعتراضی- فردا مقابل دفتر 

فردا در نود و پنجمین روز اعتصاب، در اعتراض به هتاکی و فحاشی به عزیزان و همکاران عرب و همچنین در اعتراض به پرداخت نصفه حقوق تیرماه و دزدیدن قسمتی از حقوق و اعتراض به حقوق معوقه مرداد ماه و همچنین در اعتراض به  تعلل مسئولین در اجرای خلع ید مقابل مدیریت تجمع خواهیم کرد. مدیران بازنشسته بازگشتی باید از شرکت بیرون بروند. کریمی پور و مروانی و صابریان و بهاری حق ورود به شرکت را ندارند. مدیرانی مثل امیلی و امجد در مورد هتاکی امروز باید سریعا حکم به اخراج جافرپور بدهند که علاوه بر فحش ناموسی و قومی به همکاران عرب، با شمشیر به همکاران اعتصابی حمله کرده است.

کانال مستقل کارگران هفت ‌تپه

Share: