فرزند یک آیت الله مشهور که مردم ایران را به خاک سیاه نشاند!

فرزند یک آیت الله مشهور که مردم ایران را به خاک سیاه نشاند! خیانتی که او به ایران کرد در تاریخ بی سابقه است!

عباس ایروانی، معروف به بابک زنجانی دوم که بابک زنجانی اول انگشت کوچک او هم محسوب نمی شود، با ۴۵ میلیارد دلار رانت و فساد، رکورد تمام فسادهای کشور را جابجا کرد و ۸۰میلیون ایرانی را درشوک فرو برد! زمانی به عظمت این فساد پی می برید که بفهمید که دونالد ترامپ فقط و فقط ۳میلیارد دلار ثروت دارد! 

او بزرگترین قطعه ساز ایرانی است که با پول حاصل از فساد، پروژه های عظیمی در ایران راه اندازی کرده است!
او رییس گروه قطعه سازی موسوم به عظام است که میلیونها دلار ارز دولتی می گرفتند و به جای کمک به تولید کشور، جنس بُنجل چینی وارد می کردند و روی آنها ساخت ایران حک می کردند! با خاوری دوستی داشت و سالانه ۴۰۰ میلیارد فقط از ایرانخودرو میگرفت، اما با فاکتورسازی خود را زیانده معرفی میکردتا مالیات ندهد!

اوفرزند آفت الله رضا ایروانی است و ادعای دین و خداداری داشته و در دادگاه در اوج ریاکاری،جلوی قاضی سوره فاطر میخواند تانجات پیدا کند!
@ordoyekar 

دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ جولای ۲۰۲۰

کانال تلگرامی « اردوی کار» گزارش می دهد :
این چهره را خوب بخاطر بسپارید!

Share: