01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

فرماندهی ارتش فاشیست اسرائیل

فرماندهی ارتش فاشیست اسرائیل شنبه ۶ آبان به غیرنظامیان در شهر غزه هشدار داد که منطقه محل سکونت آنها به «میدان جنگ» تبدیل شده و باید آن را فورا ترک کنند. 

هدف جنگ فاشیستهای اسرائیل ادامه نسل کشی مردم تحت ستم و کودکان و غصب زمینهای غیرنظامیان فلسطین به شدیدترین وجه ممکن با توجیه “جنگ برای نابودی حماس” است!

 این مصداق بارز جنایت جنگی است!

سوال این است: چرا آمریکا با جنایت جنگی و نسل کشی اسرائیل نه تنها مشکلی ندارد بلکه  آنرا تشویق هم میکند؟ 

آمریکا هیچ مشکلی با ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی اسرائیل ندارد زیرا :

۱- دولت آمریکا به عنوان دشمن شماره یک ستمدیدگان در جای جای جهان بزرگترین جنایت جنگی را از جنگ جهانی دوم تاکنون، با استفاده از ۲ بمب اتم در ژاپن، و در ویتنام، اندونزی، شیلی، فلیپین، ایران و عراق وو و سراسر جهان مرتکب شده. 

۲- به نسل کشی ویتکنگها در ویتنام و مردم ستمکش سراسر جهان که برای آزادی و استقلال خویش از استعمار، ستم و استثمار آمریکا و قدرتهای بزرگ غرب بپاخاستند، با استفاده از بمباران هوایی استفاده از بمب فسفر، بمباران کارپتی در ویتنام، کودتای خونین علیه حکومت ملی دکتر مصدق در ایران و بمب هسته ای (در عراق)پرداخته است! 

 ۳- ارتش اسرائیل بازوی نظامی دولت امپریالیسم آمریکا و قدرتهای پرقدرت غرب برای پیشبرد منافع استراتژیکشان در منطقه به هزینه نسل کشی و غصب زمینهای فلسطینیان است.