فرونشست زمین در تهران می‌تواند به فرو ریختن ساختمان‌های بلند و سنگین و فروپاشی زیرساخت‌ها منجر شود

فرونشست زمین در تهران هر روز بیشتر می‌شود؛ اما هیچ تدبیری برای آن اندیشیده نشده است. مسئولین تنها نظاره‌گر این روند هستند تا روزی که به یک فاجعه ملی تبدیل شود. یکی از مهمترین چالش‌های تهران مدیریت آب‌های زیرزمینی است. در چند سال گذشته بدلیل حجم کم آب پشت سدهای تهران، بیش از ۷۰ درصد آب تهران از منابع آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود. این موضوع مهمترین علت فرونشست زمین در تهران است.

در سیستم فاضلاب قدیم تهران مقدار زیادی از پساب‌ها توسط دیواره چا‌ه‌ها جذب و به سفره‌های زیرزمینی منتقل می‌شد. اما در حال حاضر با اجرای طرح جدید فاضلاب این منبع تامین آب سفره‌ها نیز از بین رفت. بدلیل برداشت‌های غیراصولی از سفره‌های زیرزمینی، دشت تهران، روزانه یک میلی‌متر فرونشست دارد. برای تصور عمق فاجعه باید دانست در طول یک سال ما شاهد ۳۶.۵ سانتی‌متر از فرونشست زمین در تهران هستیم. این فرونشست به زیان شبکه‌های آب و فاضلاب، زیرساختها و… می‌باشد. همچنین در نهایت باعث فرو ریختن ساختمان‌های بلند و سنگین خواهد شد.

فرونشست زمین در تهران یک تهدید جدی برای سازه‌های مترو در زیر زمین ‌می‌باشد. با توجه به حجم زیاد تردد مترو و لرزش‌های ناشی از حرکت آن، برای متراکم کردن خاک بایستی این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

به گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران در تهران شاهد ترک‌ها و یا گودال‌هایی عمیق دربرخی نقاط تهران هستیم. علت اصلی این موضوع فرونشست زمین در تهران می‌باشد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در رابطه با فرونشست زمین می‌گوید:

«فرونشست زمین در تهران یک موضوع کاملا جدی است. ما در جا‌هایی در مناطق جنوب غربی تهران به طور میانگین تا بیست سانتیمتر فرونشست داریم، یعنی به صورت میانگین در نقاط مختلفی از تهران از دو تا بیست سانتیمتر مساله فرونشست را داریم… واقعیت این است که ما خارج از استاندارد‌ها دست به برداشت آب‌های زیرزمینی زده ایم. این مساله باعث شده تا امروز ما آسیب ناشی از این برداشت غیراصولی از آب‌های زیرزمینی را در پدیدار شدن بحث فرونشست زمین ببینیم.»

ضروت اعلام وضعیت بحرانی در تهران

هر چند سران حکومت تلاش می‌کنند، موضوع فرونشست زمین در تهران را به فراموشی بسپارند. اما گسترش فرونشست بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی، و همچینن وضعیت کشاورزی و امنیت غذایی کشور تاثیر منفی خواهدداشت. در سایر کشورهای جهان اگر فرونشست زمین بیش از ۴ سانتی‌متر باشد وضعیت بحرانی اعلام می‌شود. اما در ایران با میانگین ۳۰ سانتی‌متر فرونشست، وضعیت بحرانی اعلام نشده است. در این میان، واکنش سران حکومت و بی‌اهمیت نشان دادن فرونشست زمین در تهران جای تامل دارد.