24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

فریاد اعتراض بازنشستگان همچنان بلند است

فریاد اعتراض بازنشستگان کشوری بر سر اختلاس گران صندوق های بازنشستگی و مسئولان بی کفایت امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ همچنان با حضور تعداد زیادی از بازنشستگان در شهرها و استان های مختلف ایران از جمله در تهران، ایلام، اهواز، سنندج، کرج، قزوین، اردبیل، کرمانشاه، شهرکرد، سمنان، البرز، پل دختر و …، همچون هفته های گذشته با تجمعات سراسری و راهپیمایی ادامه یافت. بازنشستگان فرهنگی همچنین در یزد و شیراز تجمع برگزار کردند. گفته میشوددر پی راهپیمایی بازنشستگان با شعار مرگ بر رئیسی، سایر اقشار مردم نیز به راهپیمایی ملحق شده و این اجتماع با دخالت ماموران سرکوبگر به خشونت کشیده شده است.

این دومین روز در هفته جاری است که بازنشستگان صدای اعتراض خود را بر سر مسئولان بی کفایت و دزدان و اختلاس گران صندوق های بازنشستگی فریاد زده اند. در سال های گذشته و دولت های قبل و دولت فعلی، اختلاس ها و برداشت های غیر قانونی و بی رویه بسیاری از صندوق های بازنشستگی که متعلق به مردم بوده صورت گرفته است که این مبالغ چند ده هزار میلیارد تومانی کماکان بدون هیچ گونه رسیدگی و بازگشتی به صندوق و مردم، توسط حاکمیت و ارکان وابسته ریز و درشت آن به چپاول رفته و وضعیت آن بلاتکلیف و نا مشخص است.

اهم مطالبات قانونی بازنشستگان کشوری و لشکری عبارتند از :

۱_آزادی معلمان و همکاران زندانی

۲_ همسان سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلین هم‌تراز به استناد ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه

۳_ تنظیم ماده ی الحاقی شفاف در برنامه هفتم توسعه در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان

۴_ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶

۵_اصلاح ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد افزایش امتیاز عیدی مصوب سال ۱۳۸۶

۶_اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بیمه کارآمد

۷_ اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق برابر با نرخ تورم

۸_ پرداخت معوقات احکام همسان سازی سال ۹۹ ، پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۴۰۱ و …

این تجمعات در مقابل صندوق های بازنشستگی شهرهای تهران، سنندج، اردبیل، کرمانشاه و قزوین برگزار شد و شعارهایی نظیر:

– مرگ بر رئیسی

– اجرای همسان‌سازی حق مسلم ماست!

– معیشت، منزلت، حق مسلم ماست!

– دولت بی کفایت، خجالت، خجالت!

– می‌زنیم فریاد هر چه بادا باد!

– گرانی، تورم، بلای جان مردم!

– مرگ بر دروغگو

توسط بازنشستگان کشوری سر داده شد.

در ایلام بازنشستگان معترض درپی عدم پاسخگویی از طرف مسئولان فرمانداری شروع بە سردادن شعارهای ضدحکومتی مانند “مرگ بر رئیسی” کردە و بەطرف ادارە “اتاق بازنشستگی استان” براە افتادەاند. در این راهپیمایی، مردم نیز بە آنها پیوستە و شروع بە اعتراض کردە کە با ورود نیروهای سرکوبگر بە خشونت کشیدە شدە است.
مامورین با تهدید و خشونت مانع از پیوستن مردم بە جمعیت شدە و معترضان را متفرق کردەاند. جو امنیتی بسیار شدید بودە و ماموران اجازە فیلمبرداری از تجمعات را ندادەاند.
گفته می شود دیروز نیز مردم شهر ایلام در اعتراض بە عدم رسیدگی شهرداری بە خدمات شهری و نیز صرف هزینە‌ استان برای مراسم حکومتی اربعین، دست بە راهپیمایی زدە کە با دخالت نیروهای سرکوبگر، جمعیت پس از چندساعت متفرق شدە بود. بر اساس گزارش های منتشر شده جو شهرهای استان و بخصوص شهر ایلام امنیتی‌ است و بە دلیل احتمال تجمعات گستردە اعتراضی، نیروهای امنیتی جمعیت های کوچک را نیز متفرق می‌کنند.