فساد مرگبار در دو سوم کشورهای جهان

شفافیت بین‌الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش شیوع کرونا به فساد مالی در جهان دامن زده است. جمهوری اسلامی ایران، در کنار لبنان، یمن و سوریه در شمار فاسدترین کشورهای جهان از منظر مالی قرار دارد.

شیوع ویروس کرونا در و دروازه را بر روی فساد مالی و رشوه‌خواری گشوده است. در گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان شفافیت بین‌الملل به نقش بحران کرونا در افزایش فساد مالی در جهان توجه خاصی مبذول شده است. در این گزارش آمده است که بیش از دو سوم کشورهای جهان از منظر مالی فاسد هستند. بهگزارش دویچه وله در مقابله با بحران کرونا، دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان نقش ویژه‌ای یافته‌اند. مدیریت محدودیت‌های کرونایی برعهده دولت‌ها قرار دارد.افزون بر آن تهیه ماسک، واکسن کرونا، گردآوری کمک‌های مالی و تقسیم و توزیع پول در بین افراد و شرکت‌هایی که در اثر محدودیت‌های کرونایی آسیب دیده‌اند، نیز در شمار وظایف دولت‌ها قرار دارد.دانیل اریکسون، مدیر سازمان شفافیت بین‌الملل بر این باور است که بحران کرونا عملا راه را برای سوءاستفاده مالی دولت‌های فاسد در کشورهای عمدتا دیکتاتوری هموار کرده است.

اریکسون در گفت‌وگوی خود با دویچه‌وله تصریح کرد که “رابطه‌ای مستقیم بین سطح فساد مالی و مدیریت بحران بهداشت در اثر شیوع ویروس کرونا وجود دارد

Share: