01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

فصل تازه ای از اتحاد و همبستگی ما کارگران گروه ملی فولاد برای پیگیری خواسته هایمان

کارگران گروه ملی فولاد ایران-اهواز، روز دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ برای سومین روز متوالی با اعتصاب چند ساعته، در محل شرکت و مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند.

همسان سازی حقوق مطابق دریافتی شرکتهای مشابه، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل و بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی، مهمترین خواسته های عنوان شده هستند.

«ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد

می جنگیم می جنگیم»