فضای ملتهب دیروز و امروز کشور

بعد از اعتراضات میلیونی مردم در سطح شبکه‌های اجماعی به حکم اعدام سه معترض آبان که صدای آن در تمام دنیا پیچید و عدم دریافت پاسخ قطعی از مسئولین حکومتی و فشارهای هر روزه معیشتی و اجتماعی دیگر؛ مردم خشمگین در اعتراض به وضعیت موجود در تعدادی از شهرها نظیر بهبهان تجمع اعتراضی ضد حکومتی برگزار کردند.

دیشب در بهبهان اینترنت قطع شد و امروز اینترنت خانگی در بسیاری از نقاط کشور من جمله اهواز با افت شدید سرعت مواجه است.

گزارش‌های مختلفی که به بعضاٌ به طور اختصاصی به دستمان رسیده و به زودی در کانال منتشر میشود از وضعیت ملتهب و حضور نیروهای گارد ضد شورش و نیروی انتظامی در خیابان‌های شهرهایی نظیر: اصفهان، تهران، مشهد، شیراز، کرمانشاه، کردستان، همدان، اهواز و … خبر میدهد. 

دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

Share: