فعالان کارگری، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده به زندان احضار شدند

علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده فعالان کارگری جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه اجرای احکام دادسرای کرج احضار شدند. این شهروندان سال گذشته توسط دادگاه انقلاب کرج هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرضا ثقفی، هاله صفرزاده به همراه پروین محمدی در شهریورماه سال ۹۸ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

نهایتا روز پنج شنبه ۱۸ مهرماه ۹۸، شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم صادره علیه این شهروندان را عینا تایید کرد.

علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۹۸ در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج به همراه تعدادی دیگر که تعدادشان ۱۲ تن برآورد شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه همان سال با تودیع قرار کفالت آزاد شده بودند.

۴ تن از این فعالین به نام های پروین محمدی، واله زمانی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده چند روز در بازداشت مانده و باقی افراد ساعاتی پس از بازداشت آزاد شده بودند.

Share: