روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر سیمبان اداره برق شهرستان پاوه در استان کرمانشاه در حین مأموریت دچار حادثه برق‌گرفتگی شده و جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، یک کارگر سیمبان اداره برق شهرستان پاوه در استان کرمانشاه در حین مأموریت دچار حادثه برق‌گرفتگی شده و جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، هویت این کارگر مهدی حسینی، ۳۵ ساله، ساکن شهرستان جوانرود و پدر یک فرزند ۴ ساله عنوان شده است.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.