این روزها در بین شعارهای دانشجویان دانشگاه‌ها شعار« فکر نکنید یه روزه قرار ما هر روزه» جلب توجه می‌کند. این شعار نشانه عزم جزم دانشجویان برای تغییر حاکمیت است. دانشجویان بیشتر دانشگاه‌های کشور در نوزدهمین روز اعتراضات و چهارمین روز اعتصاب در دانشگاه‌های خود تظاهرات کردند.

دانشجویان شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «این دیگه اعتراض نیست شروع انقلابه» و «فکر نکنید یه روزه قرار ما هر روزه» سر دادند. بعد از سرکوب خونین دانشگاه شریف، حاکمیت انتظار داشت، دانشجویان در لاک دفاعی فرو روند. اما نتیجه عکس شد و از روز دوشنبه تاکنون بیش از ۴۰ دانشگاه به اعتصاب سراسری دانشگاهیان پیوسته‌اند. خامنه‌ای باید روی شعار «فکر نکنید یه روزه قرار ما هر روزه» تامل کرده و چاره‌ای برای نظام در بن بست گیر کرده خود بیندیشد.