فیلمهای پیوستن کارگران پتروشیمی بوشهر، شرکت گاما، فاز ۲ آبادان و شرکت رجال به کمپین ۱۴۰۰

صبح روز ۶ تیر ۱۴۰۰، کارگران و کارکنان دو شرکت دیگر در جنوب کشور به اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت پیوستند. این کارگران از صبح امروز، با تجمع در جلوی محل شرکت اعلام نمودند که به «کمپین ۱۴۰۰» پیوسته‌اند. کارگران اعتصابی اعلام نمو‌دند که مشکلات‌ آنها نیز مانند دیگر مشکلات کارگران اعتصابی است و خواهان رسیدگی به آن شدند.

پیوستن کارگران پیمانی شرکت گاما به اعتصاب سراسری در کمپین ۱۴۰۰

کارگران شرکت گاما از روز ششم تیرماه ۱۴۰۰ دست از کار کشیده و به اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت پیوستند. این کارگران پیمانکاری، خواهان افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی می‌باشند. زمانبندی رفتن به مرخصی برای این کارگران بسیار مهم است. چون آنها از محل زندگی و سرپرستی خانواده خود دور شده‌اند. این کارگران که بصورت پیمانکاری در شرکت‌های پتروشیمی و نیروگاه‌ها مشغول هستند، خواهان پیاده شدن طرح بیست ـ ده می‌باشند. بدین معنی که بعد از ۲۰ روز کار به آنها ۱۰ روز مرخصی داده شود.

ملحق شدن کارگران پتروشیمی بوشهر به کمپین ۱۴۰۰

کارگران و کارکنان پتروشیمی بوشهر نیز از روز ششم تیر ۱۴۰۰، به اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت پیوستند. این کارگران و کارکنان پتروشیمی، صبح امروز با تجمع در مقابل شرکت، اعلام نمودند که به «کمپین ۱۴۰۰» پیوسته‌اند. برخی از کارکنان این شرکت اهل تهران و استان‌های دیگر هستند و مشکلات زیادی در امور زندگی آنها پیش می‌آید. آنها نیز خواستار اجرای طرح بیست ـ ده می‌باشند تا پس از ۲۰ روز کار سخت و طاقت‌فرسا، ۱۰ روز نزد خانواده‌های خود باشند.

پیوستن کارگران پیمانی در شرکت‌های فاز ۲ آبادان به اعتصاب سراسری

لازم به یادآوری است که در روز پنجم تیرماه نیز موج پیوستن نفتگران به اعتصاب سراسری ادامه داشت. در فاز دو آبادان، شرکتهای پرتو نگاری نیما، شرکت آزمون فولاد، پیشتازان آریا و پیشگامان فنون فارس نیز به «کمپین ۱۴۰۰» پیوستند.

کارگران و کارمندان شرکت رجال به «کمپین۱۴۰۰» ملحق شدند

از دیگر کارگرانی که روز ۵ تیر به موج اعتصابات سراسری پیوستند، کارگران شرکت رجال می‌باشند. کلیه کارگران شرکت رجال اعم از جوشکاران، داربست‌ بندان، مکانیک‌ها و کارگران کمکی، همگی به کمپین۱۴۰۰ ملحق شدند.

Share: