جوانان و مردم معترض سنندج با آتش زدن لاستیک تظاهرات شبانه خود را در شبانگاه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱ آغاز کردند. جوانان سنندج در خیابان ۱۷ شهریور با آتش زدن لاستیک و ایجاد راه بندان اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند. این اعتراضات در بیست و یکمین شب اعتراضات سراسری برگزار می‌شود. در چند هفته گذشته جوانان سنندج با تظاهرات گسترده انزجار خود را از خامنه‌ای و سیاست‌های سرکوبگرانه وی ابراز کردند. در این مدت، ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه به همراه لباس شخصی‌ها به سمت مردم سنندج، شلیک مستقیم کرده و چند تن را کشته و زخمی کرده‌اند.

بیست و یکمین روز تظاهرات سراسری مردم

ششمین روز اعتصابات سراسری در دانشگاه‌ها و سایر نقاط، همزمان با اوج گیری اعتراضات در بیست و یکمین روز تظاهرات سراسری مردم ادامه داشت. در ۲۱ روز گذشته مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

نقطه کیفی در تظاهرات این روزها وارد شدن دانش‌آموزان است. بسیاری از مدارس در اعتصاب هستند و دانش‌آموزان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند. نیروهای سرکوبگر در این ۲۱ روز بشدت خسته و وارفته شده‌اند. آنها توان مقابله با این میزان اعتراضات هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان گستردگی را ندارند. همچنان که در بسیاری از فیلم‌های اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیشتر خیابان‌ها دست جوانان است.