ماموران گارد ویژه و لباس شخصی با شلیک مستقیم به سمت مردم اراک چندین نفر را کشته و زخمی کردند

مردم اراک در شانزدهیمن روز اعتراضات سراسری، با شروع تاریکی هوا به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای و سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت تظاهرات کردند. جوانان و مردم اراک هم صدا با مردم سایر شهرهای کشور خواستار برچیده شدن حکومت دیکتاتوری شدند. ماموران یگان ویژه با حمله به تظاهرات کنندگان به سمت آنها شلیک مستقیم کردند. در ویدئو لحظه تیر خوردن یک جوان معترض نشان داده می‌شود. در پایان این ویدئو پیام همه تظاهرات کنندگان به خامنه‌ای تکرار می‌شود. جوان گزارشگر خطاب به خامنه‌ای می‌گوید: «دیکتاتور به پایان خود سلام کن». تا لحظه مخابره خبر از تعداد کشته و مجروحین شلیک به مردم اراک اطلاع دقیقی در دست نیست.

۹ مهر شانزدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

اعتصابات سراسری دانشگاه‌ها، همزمان با اعتصاب سراسری مردم کردستان و تظاهرات در چندین شهر از جمله زاهدان، تهران،اصفهان، مشهد و… همزمان با شانزدهمین روز تظاهرات سراسری مردم آغاز شد. در ۱۶ روز گذشته مردم و دانشجویان در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کنند. مقامات دولتی اینترنت در کشور را به صورت کامل قطع کرده‌ بودند تا صدای مردم ایران در دیگر کشورها شنیده نشود. اما مردم و جوانان معترض به اعتراضات خود طی ۱۶ روز گذشته ادامه داده و شعار می‌دهند که تا رسیدن به آزادی و تغییر این حکومت به خانه باز نخواهند گشت.