نفرات بسیجی و لباس شخصی که به دانشگاه تهران وارد شده‌اند، توسط دانشجویان گوشمالی داده می‌شوند

دانشجویان دانشگاه تهران یک بسیجی که به قصد سرکوب دانشجویان، وارد دانشگاه شده بود را گوشمالی داده و از دانشگاه اخراج کردند. دانشجویان در دانشگاه تهران و سراسر شهرهای کشور از صبح روز یکشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ اعتراضات خود بر علیه سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت را آغاز کردند. در چند روز گذشته همزمان با اعتراضات دانشجویان ماموران لباس شخصی و بسیجی وارد دانشگاه شده و با دانشجویان درگیر شده بودند. گوشمالی این بسیجی هم توسط دانشجویان دانشگاه تهران در این راستا است. دانشجویان با شعار بی‌شرف بی‌شرف وی را پس از گوشمالی از دانشگاه اخراج می‌کنند. از روز شنبه ۹ مهرماه بیشتر دانشگاه‌ها در محاصره نیروهای گارد ویژه است. نیروهای گارد ویژه از خارج دانشگاه تهران، به داخل آن گاز اشک‌آ‌ور شلیک کرده و نفرات را از بیرون با تیر مستقیم هدف قرار می‌دهند.

۱۰ مهر هفدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

دومین روز اعتصابات سراسری در دانشگاه‌ها و سایر نقاط، همزمان با اوج گیری اعتراضات در هفدهمین روز تظاهرات سراسری مردم ادامه داشت. در ۱۷ روز گذشته مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

پس از ۱۷ روز اعتراض سراسری علیه نظام دیکتاتوری حاکم بر کشور، نیروهای سرکوبگر خسته و فرسوده شده‌اند. آنها توان مقابله و رویارویی با مردم را ندارند. همچنان که در بسیاری از فیلم‌های اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیشتر خیابان‌ها دست جوانان است.

از طرف دیگر اتحاد و همبستگی مردم باعث شده در برابر این نیروهای وارفته بایستند، آنها را محاصره کرده و گوشمالی بدهند. تاثیر این اتحاد و حرکت مردمی به حدی است که ترس و وحشت در دل نیروهای سرکوبگر انداخته و تنها در نقاط پراکنده اقدام به شلیک و پرتاب گاز اشک‌آور می‌کنند.

مردم و جوانان معترض به اعتراضات خود طی ۱۷ روز گذشته ادامه داده و شعار می‌دهند که تا رسیدن به آزادی و تغییر این حکومت به خانه باز نخواهند گشت.