قطعنامه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در کنفرانس آموزش بین الملل (در آسیا و ‌اقیانوسیه)، به نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این اجلاس ارائه شد. و این قطعنامه به اتفاق آرا توسط نمایندگان تشکل‌های معلمان از ۲۶ کشور در آسیا و اقیانوسیه در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲ به تصویب رسید.

در شروع این اجلاس، نامه‌ی همبستگی ارسالی از طرف شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان‌ایران، توسط یکی از نمایندگان شرکت کننده در اجلاس، قرائت و مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت. لازم به تاکید است، همچنان که در ویدیو‌ نیز اشاره می‌شود، قرار بود این پیام همبستگی، توسط اسکندر_لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان‌ا یران، به صورت آنلاین قرائت ‌شود، اما متاسفانه چند روز قبل از برگزاری این اجلاس بازداشت شد.