01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

قطع ارتباط پزشکان بدون مرز با کارکنان بیمارستان الشفاء

هرگونه ارتباط با کارکنان پزشکان بدون مرز که در بیمارستان الشفاء در شمال نوار غزه به سر می برند، قطع شده است.

در پیامی که این سازمان در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی X (توئیتر سابق) منتشر کرده، آمده است: سایر کارمندان و پزشکان بدون مرز ساکن شهر غزه گزارش دادند که جنگ در مجاورت بیمارستان الشفا متوقف نشده است.

به گفته پزشکان بدون مرز، کادر پزشکی، بیماران بدحال و آوارگان همچنان در بیمارستان الشفا نگهداری می شوند. این سازمان خواستار عدم حمله به بیمارستان ها و برقراری آتش بس شد.