قطع برق و تهدید بیکاری کارگران در شهرک‌‌های صنعتی

تجمع کشاورزان در اصفهان در برابر استانداری و ضرب و شتم و پرتاب گاز اشک آور به سوی آنها توسط نیروی انتظامی

روز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰، کشاورزان در اصفهان با تجمع جلو استانداری در این شهر برای دستیابی به حقابه زاینده رود دست به اعتراض زدند.

نیروی انتظامی با پرتاب گاز فلفل و ضرب و شتم کشاورزان تعدادی از آنها را مجروح کرد.

فیلمی از تجمع کشاورزان و مجروح شدن آنها انتشار یافته است.

کشاورزان با تماس با اورژانس کشاورزان مجروح را به بیمارستان منتقل کردند.

یکی از کشاورزان به فیلم ضرب و شتم آنها اشاره کرد و گفت: «درب استانداری کشاورزان را با باتون و اسپری کتک زدند.»

وی خطاب به سایر کشاورزان گفت: «کشاورز بپا خیز. خدا وکیلی توی خانه نشین، این حق ما نیست. خدا ریشه ظلم را بکند. خدا لعنت‌شان کند».

در فیلمی دیگر، یکی از کشاورزان می‌گوید: «نیروی انتظامی کشاورزان را کتک زده و گاز اشک آور به سوی آنها پرتاب کرده است».

در این فیلم، یکی از کشاورزان را در حالی که سرش آسیب‌ دیده است در حال انتقال به خودروی اورژانس نشان می‌دهد.

باز کردن دریچه‌های ورود آب توسط کشاورزان فلاورجان

کشاورزان شهرستان فلاورجان نیز به دلیل بازنشدن دریچه آب در برخی روستاهای شهرستان فلاورجان، خود اقدام به باز کردن مسیر آب کردند.

در پی تجمع‌های روز گذشته به دلیل باز نشدن آب زاینده رود در شهرستان فلاورجان کشاورزان خود اقدام به این کار کردند.

به گفته کشاورزان این تجمع امشب نیز ادامه دارد.

تجمع کشاورزان شوش برای حقابه جلو فرمانداری این شهر

روز یکشنبه ۱۳ تیر کشاورزان شوش نیز با تجمع جلو فرمانداری این شهر خواهان حقابه خود شدند.

آنها بر روی پلاکاردی نوشته بودند: «ما کشاورزان شوش خواستار حقابه قانونی خود هستیم».

Share: