قیام علیه سرکوبگران برحق است

 نظامی که خشت اولش را جنایت کاران با معماری حاکمان فئودال اروپایی گذاشتند، تودههای وسیع مردم افریقا را شکار کردند و یوغ بردگی زدند این نظام مردم بومی آمریکا را مهر … ادامه خواندن قیام علیه سرکوبگران برحق است