مؤسسه کارنگی می‌گوید سلاح‌های سایبری در کانون امکانات تهاجمی ایران قرار دارد

گزارش جدید موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی می‌گوید عملیات سایبری اکنون در اولویت دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
این گزارش که روز گذشته انتشار یافته می‌گوید که ایران برای اثرگذاری بر امورمنطقه‌ای و ایجاد مانع بر سر راه رقبا و مخالفان خود مانند عربستان سعودی و ایالات متحده، و پیش بردن عملیات جاسوسی، از عمیلات تهاجمیِ سایبری بهره می‌برد.
گزارش مؤسسه کارنگی می‌گوید تهران بیش از پیش در جاسوسی سایبری به مهارت دست یافته و از تهاجمات تخریبی علیه مخالفان در داخل و خارج کشور استفاده می‌کند. در این گزارش طیف مخالفانی که هدف این حملات دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند؛ سازمان‌های جامعه مدنی در داخل کشور تا موسسه‌های دولتی، تجاری در اسرائیل، عربستان و آمریکا را در بر می‌گیرد.
اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در ایران نشان داده که مقام‌های حکومتی تلاش داشته‌اند با ایجاد محدودیت برای رسانه‌های مستقل در فضای سایبری و رسانه‌های اجتماعی مانع از گسترش حرکت‌های اعتراضی بشوند.

ر. فردا

Share: