مادر صبا کرد افشاری به دادگاه انقلاب احضار شد

راحله احمدی، مادر صبا کرد افشاری، فعال حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری که در ایران زندانی است از احضار خود به دادگاه انقلاب خبر داد.

او درتوییتر نوشت: “امروز ابلاغیه دادگاه به دستم رسید و برای تاریخ ۱۹ آذر به دادگاه انقلاب احضار شدم. می‌خواهم بدانم قاضی افشاری بعد از دخترم صبا کرد افشاری چه سرنوشتی برای من رقم زده است.”

او چهار روز پیش از رای دادگاه تجدید نظر خبر داده بود و نوشته بود که حکم ۲۴ سال زندان صبا به ۹ سال تقلیل یافته است.

راحله احمدي@ahmadirahele49

امروز ابلاغيه دادگاه به دستم رسيد و براي تاريخ ١٩ آذر به دادگاه انقلاب احضار شدم
ميخواهم بدانم قاضي افشاري بعد از دخترم صبا_كردافشاري چه سرنوشتي را براي من رقم خواهد زد .

Share: