مایوس و خارج شدن یک میلیون جویای کار از چرخه تولید

بدلیل شرایط اقتصادی یک میلیون جویای کار از گردونه تولید کشور خارج شدند.

انتشار آمار خلاف واقع یکی از شگردهای دائمی دولت روحانی و وزارت‌خانه‌های تابعه است. در حالیکه یک میلیون جویای کار از چرخه تولید خارج می‌شوند آمارهای دولتی خبر از پایین آمدن آمار بیکاران دارد.

آمارهای منتشر شده از وضعیت بازار کار نشان از وضعیت وخیم اقتصادی و گسترش بیکاری دارد. شیوع کرونا و تورم بالای ۴۰ درصد و سیاست‌های اقتصادی غارتگرانه دولت، شرایط نامساعدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است. نرخ مشارکت اقتصادی ایران همواره پایین‌تر از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. اما سال ۹۹ این مشارکت کاهش چشمگیری داشته است.

در سال۹۹ نزدیک به یک میلیون شغل از دست رفته است. ۲۵۰ هزار نفر در بخش کشاورزی و نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر در بخش خدمات کار خود را از دست داده اند. بیش از نیمی از شاغلان ایران در بخش خدمات مشغول بکارند که تولید نیمی از تولید ناخالص داخلی بر عهده آنهاست.

سال ۹۹ نزدیک به ۱۱ میلیون نفر در بخش خدمات کار می‌کردند. به این ترتیب نزدیک به ۷ درصد نیروهای شاغل در خدمات کار خود را از دست داده‌‌اند.

 دروغ درمانی برای فریب دادن اذهان جامعه

نکته قابل توجه اینکه بانک مرکزی مدعی رشد اقتصادی بالای ۲ درصد است. بانک مرکزی مدرکی برای این ادعای خود ارائه نمی‌کند و شواهد هم دال بر بی اساس بودن آمار ادعا است.

سازمان آمار کشور هم طی گزارشی از افت نرخ بیکاری کشور به ۹.۶ درصد در سال ۹۹خبر می‌دهد در حالیکه نرخ بیکاری در سال ۹۸ بالای ۱۰.۵ درصد بود

این آمار بروی کاغذ درست است. بسیاری از افراد بدلیل انحطاط اقتصاد و رکود تورمی حاکم بر‌‌آن و پایین بودن دستمزد، از ادامه کار منصرف شده‌اند. خارج شدن نیروی مولد از بازار کار باعث تضعیف تولید و کاهش عرضه کالا می‌شود. کارگران در سال ۹۹ بدلیل پایین بودن حقوق، بارها تجمع اعتراضی داشتند. اما حوزه غیر مولد و دلالی، درآمدهای هنگفتی برای صاحبان خود بهمراه دارد.

پایین آمدن نرخ بیکاری بر روی کاغذ خبر خوشی در حوزه صنعت تلقی نمی‌شود. زیرا طبق آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی کشوز از بالای ۴۴ درصد به ۴۱.۳ درصد رسیده است یعنی بسیاری از لشگر عظیم بیکاران از جستجوی کار خسته شده و دیگر بدنبال آن نمی‌گردند.

بیکار شدن یک میلیون نفر از جمعیت فعال کشور، خبر از گسترده شدن فقر در جامعه را می‌دهد.

در واقع یک میلیون نفر از لشگر بیکاران به لشگر گرسنگان نقل مکان کرده‌اند. علت همه بن‌بست‌‌‌های اجتماعی در جامعه را می‌توان در شرایط وخیم اقتصادی جستجو کرد.

Share: