01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

ما ارتباط خود را با کادر پزشکی مجتمع پزشکی الشفا از دست داده ایم

و دقیقا نمی دانیم پس از آنکه ارتش اسرائیل شب گذشته دوباره به بیمارستان حمله کرد، چه اتفاقی برای انها افتاده است.

این مطلب را دکتر محمد زکوت، مدیر بیمارستان های وزارت بهداشت نوار غزه بیان کرد.

وی افزود: صلیب سرخ، سازمان جهانی بهداشت و اونروا از ما خواسته اند که مجروحان، بیماران و نوزادان نارس را خارج کنیم و با توجه به ظرفیت بیمارستان های فعال در جنوب و مرکز نوار غزه در حال برقراری تماس برای انتقال آنها هستیم. آنها ممکن است به مدارس افراد آواره منتقل شوند، اما ما درخواست می کنیم که آنها به بیمارستان های مصر منتقل شوند تا مطمئن شویم که می توانند با خیال راحت درمان مورد نیاز خود را دریافت کنند.