متفرق کردن کارگران و بازنشستگان همزمان با روز جهانی کارگر

امروز شنبه همزمان با فراخوان کارگران، بازنشستگان، معلمین نیروهای امنیتی، در مقابل وزارت کار مستقر شده بودند. آنها با قرق کردن اطراف این وزارتخانه اقدام به بازداشت چندین نفرکرده و آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند. نیروهای امنیتی اجازه برگزاری تجمع به افراد حاضر در محل را نمی‌دادند و توقف چند نفره در خیابان را متفرق می‌کردند. تجمع کنندگان تا زمان ارسال خبر در اطراف و روی پل عابر پیاده منتظرند تا بتوانند صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند.

تجمع کنندگان کارگران و بازنشستگانی هستندکه بدلیل سیاستهای غارتگرانه حاکمیت در زیر خط فقر قرار دارند. کارگران خواستار امنیت شغلی و معیشت بالای خط فقر می‌باشند.

این ممانعت و سرکوب در شرایطی است که خانه کارگر و ایادی آن تحت حفاظت نیروهای امنیتی در محل درب پشتی وزارت کار ، تجمع فرمایشی خود را برگزار کردند.

این مراسم با تعظیم و تکریم از مسئولین صندوق تامین اجتماعی همراه بود. دراین تجمع فرمایشی شعار می‌دادند سالاری تشکر تشکر.

تجمع کاسه لیسان حکومت،  باعث خشم کارگران و بازنشستگان شده است. مسئولین صندوق تامین اجتماعی از عاملین غارت سرمایه‌های کارگران و بازنشستگان می‌باشند. کارگران خشمگین درپاسخ به این کاسه لیسان شعار می‌دادند :

 «سالاری دروغگو حاصل وعده هات کو!»

شرایط سخت معیشتی اقشار کم درآمد

شرایط معیشتی و درمانی اقشار کم درآمد بسیار وخیم است. اقشار کم‌درآمد شامل: کارگران، معلمین، بازنشستگان، پرستاران، غارت شدگان و بیکاران می‌شوند. خواسته اصلی آنها رسیدگی به وضعیت معیشتی و امنیت شغلی‌شان است.

 کارگـران و بازنشستـگان ضمن محکوم کردن این مراسم فرمایشی و لشگر کشی‌ نیروهای انتظامی خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. آنها این گونه سرکوب‌ها و لشگرکشی‌‌های گاه و بیگاه و تهدید و ارعاب تجمع کنندگان را محکوم کردند. تجمع کنندگان تاکید کردند که از خواسته‌های برحق خود عقب‌نشینی نکرده و تا برآورده شدن آنها دست از مطالبه برنمی‌دارند.

آنها می‌گویند پاسخ واقعی، نه در وعده‌های پوشالی مسئولین بلکه بر روی سفره‌های کارگـران و بازنشستـگان باید دیده شود.

Share: