جوانان چهارراه کوکاکولا تهران در اعتراضات شبانه خود یک مامور لباس شخصی را به سختی مجازات کردند

جوانان چهارراه کوکاکولا تهران در اعتراضات شبانه خود یک مامور لباس شخصی را به شدت گوشمالی داده‌اند. مردم و جوانان چهارراه کوکاکولا تهران در نوزدهمین شب اعتراضات مردمی به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای و سیاست‌ها سرکوبگرانه حکومت شعار می‌دادند.

 ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه در هراس از گوشمالی توسط مردم جرات نزدیک شدن به آنها را نداشتند. اما ماموران لباس شخصی به منظور سرکوب جوانان وارد صحنه شده که با مقاومت جوانان مجبور به فرار شدند. یک مامور لباس شخصی که از سایرین جدا افتاده بود نیز توسط جوانان چهارراه کوکاکولا به شدت گوشمالی داده شده بطوریکه توان ایستادن نداشت و کف آسفالت خیابان افتاده بود. مردم معترض در چند روز گذشته چندین مامور لباس شخصی که برای شناسایی یا سرکوب معترضان وارد شده را شناسایی و به شدت گوشمالی داده‌اند.

۱۲ مهرماه نوزدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

چهارمین روز اعتصابات سراسری در دانشگاه‌ها و سایر نقاط، همزمان با اوج گیری اعتراضات در نوزدهمین روز تظاهرات سراسری مردم ادامه داشت. در ۱۹ روز گذشته مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

پس از ۱۹ روز اعتراض سراسری علیه نظام دیکتاتوری حاکم بر کشور، نیروهای سرکوبگر خسته و فرسوده شده‌اند. آنها توان مقابله و رویارویی با مردم را ندارند. همچنان که در بسیاری از فیلم‌های اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیشتر خیابان‌ها دست جوانان است.